Virtuali paroda   "Ateities automobiliai"

LTB FONDUOSE   ESANTYS LEIDINIAI

ELEKTROMOBILIAI

 

Handbook of Transport and the Environment: Volume 4.- 2003. Turinys

Kaip vieno iš sudėtingiausių klausimų, su kuriais susiduriama transporto sektoriuje, šio vadovėlio, skirto transporto poveikiui aplinkai, poreikis yra akivaizdus. Jame išsamiai pateikti visi šios temos aspektai:

  • Aplinkosaugos sąvokos;

  • Pagrindinės aplinkosaugos problemos: globalinis atšilimas, oro kokybė, triukšmas, sauga ir kt.

  • Kiekvieno transporto sektoriaus indėlis į energijos suvartojimą ir išmetamų teršalų nagrinėjimą;

  • Ir kt.

 

H. Wayne Beaty, James L. Kirtely, Jr.- Electric Motor Handbook.- 1998.

Šis leidinys – tai išsami nuoroda apie elektrinius variklius – nuo nešiojamų CD grotuvų variklių vairuotojams iki sunkiosios pramonės įrenginių. Knygoje aprašomas įvairus traukos teorijų pritaikymas praktikoje, elektros ir mechaniniai parametrai, specifikacijos, formų efektyvumas ir pan.

 

Irving M. Gottlieb.- Electric Motors and Control Techniques.- 1994.

Šis leidinys tiks tiems, kurie dirba su elektriniais varikliais ar yra jais susidomėję. Knygoje aiškinama, kaip veikia skirtingo tipo varikliai, kaip elektroninės kontrolės prietaisai gali būti naudojami siekiant pagerinti įvairių programų efektyvumą. Klausimu „Elektromobiliai – tikrovė ar miražas“, pristatoma elektromobilių tema.

 

Ulrich Bethscheider-Kieser.- Future Cars.- 2008. Turinys

Knygoje pristatomas „žaliasis dizainas“ – šiuo metu vienas populiariausių eko-dizaino pavyzdžių. Spalvingos nuotraukos, derinamos kartu su informatyviais aprašymais, atskleidžia, kad ekologijai draugiški produktai gali būti linksmi, įdomūs ir netgi kerintys.

 

 

HIBRIDINĖSTRANSPORTO PRIEMONĖS

Системы впрыска топлива автомобилей Volkswagen and Audi : Bosch K-Jetronic, Bosch Ke-Jetronic, Volkswagen Digijet : устройство, контроль, регулированиею- 1998.

Knygoje pristatomos Volkswagen ir Audi automobilių kuro įpurškimo sistemos, jų skirtumai, panašumai.

LST EN 60034-22: 2005. Sunkiosios elektros mašinos.- 2005.

Elektros mašinos, sunkiosios elektros mašinos, generatoriai, kintamosios srovės generatoriai, vidaus degimo varikliai, stūmokliniai vidaus degimo varikliai, generavimo agregatai.

SAULĖS ENERGIJA   VAROMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

Concentrating Solar Power: from research to implementation.- 2007. Turinys

 

Luque, A., Hegedus, S.- Handbook of photovoltaic science and engineering.- 2003.

 

Solar Energy Perspectives / Organisation for Economic Co-operation and Development, International Energy Agency.- 2011. Turinys

Knygoje pristatomas naujas požiūris į saulės energijos panaudojimo galimybes, tokias kaip saulės energijos panaudojimas elektros gamybai, pastatų apšiltinimui ir transportui.

 

BIODEGALAI

 

Biodegalai.- 2011.

Šiame mažos apimties leidinyje pristatomi Lietuvos atsinaujinantys energijos šaltiniai, detalizuojama augaline biomasė, biomasės energija bei alternatyvus kuras, biodegalai.

 

Pilipavičius, Vytautas.- Atsinaujinantys agrariniai ištekliai ir atliekų perdirbimas: mokomoji knyga.- 2008. Turinys

Leidinyje analizuojami atsinaujinantys gamtos bei energijos šaltiniai, biomasės energija bei atliekų kuras.

 

Swedish Energy Agency.- Energy indicators 2009: apžvalga.- 2009. Turinys

Knyga sudomins tuos, kurie domisi energetine politika, atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Detaliau analizuojamos tokios temos, kaip: energijos rūšys, alternatyvus kuras, aplinkosauga.

 

VANDENILINIAI  VIDAUS DEGIMO VARIKLIAI

Where will the Energy for Hydrogen Production Come from?: apžvalga.- 2011.

Šioje apžvalgoje pristatomos rekomendacijos atsinaujinančių energijos šaltinių, vandenilinės energijos, vandenilio technologijos, alternatyvaus kuro, vandenilinio kuro klausimais.

 Advances in Lignocellulosic: katalogas.- 2011.

Wasserstoff und Brennstffzellen Starke Partner erneuerbarer Energiesysteme.- 2011.

Prekių kataloge pateikiamas sąrašas įvairių produktų, susijusių su vandeniline energija, vandeniliniu kuru, vandenilio technologija, alternatyviu kuru.

Woher kommt die Energie für die Wasserstofferzeugung.- 2011.

Prekių kataloge pateikiamas sąrašas įvairių produktų, susijusių su vandeniline energija, vandenilio technologija, vandeniliniu kuru, alternatyviu kuru.

20% renewable energy by 2020.- 2011.

DVD diske pateikiama Europos komisijos apžvalga dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, vėjo energetikos, bioenergetikos, alternatyvaus kuro, kitų alternatyvių energijos šaltinių, nurodomos perspektyvos 2020 metams.