VIRTUALI PARODA

"LIETUVA - EUROPOS PATENTŲ ORGANIZACIJOS NARĖ 2004-2014 m."

Apie EPO Europos patentų tarnyba Teisės aktai Knygos ir straipsniai Renginiai Statistika
 

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir 1991 m. įsteigus Valstybinį patentų biurą (VPB), pradėta rengti pramoninės nuosavybės apsaugos įstatymų ir norminių aktų projektus, kurie atitiktų šalies interesus ir tarptautinių sutarčių reikalavimus.

Skatinant Rytų ir Vidurio Europos valstybių integraciją į Europos Sąjungą ir kitas regionines Vakarų Europos struktūras buvo sukurta PHARE programa. 1993 – 2004 m. VPB aktyviai dalyvavo PHARE – RIPP Regioninėje pramoninės nuosavybės programoje, finansuojamoje Europos Komisijos, o administruojamoje Europos patentų tarnybos. RIPP tikslas buvo padėti šalims modernizuoti pramoninės nuosavybės sistemas, suderinti jų įstatymus su tarptautiniais standartais.

Tuo pačiu metu buvo užmegzti ryšiai su Europos patentų organizacija: 1994 m. sausio 25 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos patentų organizacijos pasirašyti susitarimai dėl bendradarbiavimo patentų srityje (Bendradarbiavimo susitarimas) bei dėl Bendradarbiavimo susitarimo 3(3) straipsnio įgyvendinimo (Europos patentų išplėtimo Lietuvoje). Tokiu būdu pradėta siekti prisijungti prie Europos patentų konvencijos ir įstoti į Europos patentų organizaciją.

2004 m. birželio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos patentų konvencijų ratifikavimo, o 2004 m. gruodžio 1 d. Lietuva tapo 30-ąja Europos patentų organizacijos šalimi nare.

 

 

Europos patentų konvencija

Naudingos nuorodos

 

Parodą rengė:

Arvydas Kažukauskas (koordinavimas, medžiagos rengimas), Ijolė Riškienė (medžiagos atranka),
Raimonda Smagurauskaitė (informacijos paieška), Povilas Paliukas-Medeckis (statistika, vertimas),

Dalia Dudzinskienė (kalbos tvarkymas),
Rita Lapienienė (e.sprendimas)

Nuotraukos iš Valstybinio patentų biuro (VPB) ir Lietuvos technikos bibliotekos archyvų.

Dėkojame VPB darbuotojams už pateiktą medžiagą ir nuotraukas.

© Lietuvos technikos biblioteka, 2014