Į PRADŽIĄ

 

NAUJIENOS:

Parodos Virtualios parodos Renginiai Parodų archyvas

 

LTB IŠLEISTI LEIDINIAI 

Leidinius galite įsigyti Elektroninės informacijos skyriuje (IIa, 204 kab.); tel.: (85) 261 87 28.

  • RIZIKOS VALDYMAS, 2003-2007: bibliografijos rodyklė / sudarė I.Reivytienė, - V., 2007.
   Rizikos valdymas - tai toks procesas, kai identifikuojamos, įvertinamos, stebimos ir kontroliuojamos visos patiriamos rizikos. Rodyklėje pateikti 162 įrašai. Apimtis - 18 p.

  • MOKOMĖS UŽSIENIO KALBŲ INTERNETE: elektroninių išteklių bibliografijos rodyklė/sudaryt.D.Bojarovienė, L.Mikučionytė. V.,2007.
   Rodyklėje išryškinti kalbų įsisavinimo metodai: gramatika, fonetika, testai, žodžių tarimo įgarsinimas. Į pagalbą savarankiškai besimokantiems užsienio kalbų surinktos nuorodos į interneto svetaines, kurios teikia nemokamą prieigą besimokantiems anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, portugalų kalbas. Įsisavinti kalbas padeda: online kursai ir klasės, pokalbių svetainės, forumai, praktiniai užsiemimai su tarties įgarsinimu, virualūs žodynai, vertyklės, televizijos ir radijo programos. Rodyklėje pateikta 170 įrašai. Apimtis- 30 p.

  • LAIKO ŽINGSNIAI/ parengė Sigita Vikšraitienė, Danguolė Kliukienė. - V., 2007.-63p - ISBN 978-9986-746-31-7
   Lietuvos technikos bibliotekos veiklos istorija, darbo rezultatų apžvalga, švenčiant bibliotekos 50 metų jubiliejų.

  • PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS, 2001-2007 / sudarė L.Raškauskaitė.  - V., 2007. - 15p.
   Rodyklėje pateikti 107 įrašai. Rodyklės pabaigoje - elektroniniai adresai organizacijų, tvarkančių pakuočių atliekas.

  • KROVINIŲ PERVEŽIMAI, 2003-2006: bibliografijos rodyklė / sudarė: I.Reivytienė, J.Saržickienė. - V., 2006.
   Bibliografijos rodyklėje surinkta literatūra nagrinėjanti bendrus krovinių vežimo klausimus bei gabenimo kelių, geležinkelių, jūrų ir oro transportu teoriją ir praktiką. Rodyklėje - 198 įrašai. Apimtis - 22p.

  • BĖGINIS TRANSPORTAS: traukiniai, metro, tramvajus: bibliografijos rodyklė / sudaryt. M.Brantienė ir D. Bojarovienė. - V., 2006.
   Viešojo transporto problemos vis aštrėja, todėl LTB 2005 metais buvo organizuota paroda "Metro-tramvajus Vilniuje". Parodoje buvo pateikta vertinga medžiaga gauta iš didžiųjų Europos miestų viešojo transporto bendrovių bei šakinių asociacijų. Ši vertinga informacija pateikta bibliografijos rodyklėje.

  • PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA, 1991-2005: bibliografijos rodyklė / sudarė: I.Reivytienė, J.Saržickienė, A.Lukošaitienė. - 
   V., 2006.- 38 p. - ISBN 9986-746-27-2.
   Valstybiniam patentų biurui sukanka 15 metų. VPB yra viena iš šalies institucijų, atsakingų už intelektinės nuosavybės apsaugą Lietuvoje. 
   Rodyklė yra skirta VPB jubiliejui pažymėti. Į rodyklę įtraukti Lietuvos autorių knygos ir straipsniai apie išradimus, prekių ženklus, dizainą, augalų veislių apsaugą nuo 1991 m. iki šių dienų. Rodyklės apimtis 38 p., pateikta 407 įrašai.

  Leidinius galite įsigyti Elektroninės informacijos skyriuje (IIa, 204 kab.); tel.: (85) 261 87 28.


   

  • PRAMONĖS PAVELDO OBJEKTAI LIETUVOJE: bibliografija.- V.: LTB, 2010.- 116 p.
   Šio bibliografijos leidinio ištakos yra Šiaurės ir Baltijos šalių projektas “Pramonės paveldo praktika 2000–2002”, kuriam Lietuvos technikos biblioteka parengė dvi temas virtualioms svetainėms: Išradimai, sukurti Lietuvoje 1928–1940 m. ir Lietuvos pramonės paveldo objektų istorijos bibliografija.
   Leidinį sudaro dvi dalys: pimojoje dalyje pateikiama 890 rašytinių šaltinių, suskirstytų pagal objektų ar veiklos rūšį, antrojoje dalyje pateikiami prieškarinės Lietuvos išradėjų patentai.

  • “PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA”: bibliografijos rodyklė.- V.: 2012.- 52 p.
   Bibliografijos rodyklę sudaro 1991-2010 m. mūsų šalyje išleistos knygos, periodinių leidinių straipsniai apie išradimus, prekių ženklus, dizainą, teisės aktų ir konferencijų rinkiniai, taip pat užsienio kalbomis išleistos publikacijos, kuriose skelbiami Lietuvos autorių darbai, internete publikuota medžiaga.

  • PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA: leidinys leidžiamas kas ketvirtį. 
   Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje ir užsienyje. Informacija apie tarptautinius susitarimus pramoninės nuosavybės
   apsaugos srityje. Patentinės informacijos sistemos plėtra Lietuvoje bei kitose šalyse. 

  • M.V.Antanaitienė, R.Naujokas. PRAKTINIS ĮVADAS Į INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ.- V.: LTB 2004.- 120 psl.
   Ši knyga yra pataisytas ir papildytas to paties pavadinimo leidinio leidimas. Knygoje supažindinama su intelektinės nuosavybės apsauga Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir Europos patentų organizaciją, o Europos Sąjungai tapus Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo nare. Pagrindinis dėmesys skiriamas vienai iš intelektinės nuosavybės sričių - pramoninei nuosavybei: patentams, ženklams, dizainui. Knyga papildyta konkrečiais pavyzdžiais, kurie leidžia geriau suprasti pramoninės nuosavybės esmę bei sėkmingai atlikti kontrolinius darbus besimokantiems. Knyga skirta verslininkams, vadybininkams, studentams.
  • LIETUVOS IŠRADIMAI: bibliografijos rodyklė. I ir II dalys.- V.: LTB 2008.
   Ši bibliografijos rodyklė parengta Lietuvos technikos bibliotekos Patentinės informacijos centre ir yra skirta pirmojo Lietuvos patentų įstatymo 80 metų sukakčiai pažymėti. Rodyklė susideda iš dviejų dalių, apimančių du laikotarpius, kai Lietuva turėjo savo išradimų apsaugos sistemą – 1928-1940 ir 1992-2008 metų Lietuvos patentus.
   Pirmoje bibliografijos rodyklės dalyje pateikiami visų 1022 Lietuvos patentų, paskelbtų pagal Išradimų ir patobulinimų apsaugojimo įstatymą, aprašai. Duomenys apie juos surinkti iš „Vyriausybės žinių“ antros dalies (1929–1939 m.) ir „Vyriausybės žinių“ priedo (1940 m.). Daugiausia patentų buvo išduota užsienio piliečiams ir firmoms,  Lietuvos išradėjams priklausė 132 patentai (12%).
   Rodyklė skiriama pramoninės nuosavybės apsaugos specialistams, gamybininkams, mokslininkams, pramonės paveldo tyrinėtojams, istorikams, studentams, visiems, besidomintiems naujovėmis ir jas pritaikantiems savo veikloje.
   Apimtis- 80 p.

   į viršų