Į PRADŽIĄ

 

NAUJIENOS:

Parodos Virtualios parodos Renginiai Parodų archyvas

 

VIRTUALIOS  PARODOS 

Karyba ir modernios technologijos


Karybos ir technologijų raida yra neatskiriamos viena nuo kitos. Šių dienų kariuomenė ir karyba negali būti įsivaizduojama be šiuolaikinių technologijų.

Ne paslaptis, kad daugelis išradimų  pirmiausia  pritaikomi
karo srityje (pirmieji kompiuteriai, internetas),
o vėliau naudojama civilinėms reikmėms.

 

Laivai, kurie pateko į istoriją (I dalis)

Laivų atsiradimas suteikė pagreitį civilizacijos raidai.
Šiandien be laivų mes neįsivaizduojame jūrų prekybos,
karybos, jūrų pramonės nei apskritai jūrinių tradicijų.

Archeologiniai ir istoriniai tyrinėjimai suteikia galimybę praskleisti laiko širmą ir sugrįžti į „laivų gimimo” laikotarpį, prisiminti laivus, kurie pateko į istoriją.

 

Lietuvos nepriklausomybės aktas ir
jo paskelbimas  „Lietuvos aide”. Signatarai


Lietuvos Tarybos* 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje,
Didžiojoje g. 30 (dabar Pilies g. 26, Signatarų namai), pirmininkaujant Jonui Basanavičiui,  pasirašytas ir
perskaitytas dokumentas, skelbiantis, kad
atkuriama
Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada visų valstybinių ryšių,
kada nors buvusių su kitomis tautomis
.

Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti
Atkuriamajam Seimui.

 

„SKRYDŽIŲ PRADŽIA LIETUVOJE"


 

R O B O T A I

ŽMOGUS - TECHNIKA -

INOVACIJA

„Lietuvos kariuomenės karininkai”


1918-1953 metų Lietuvos kariuomenės karininkai – tai dvi karininkų kartos. Pirmoji – 1918-1920 metų Nepriklausomybės karų ir 1923 metų Klaipėdos išvadavimo kovų karininkai – karta, apgynusi Lietuvos laisvę.

Antrajai kartai priklausė Karo mokyklos išugdyti karininkai. Daugelis jų po 1940-ųjų okupacijos pateko į kalėjimus, lagerius, buvo nužudyti.

Nuotraukos ir dokumentai, supažindinantys su Lietuvos kariuomenės karininkais, išsilavinimo, tarnybos kariuomenėje faktais bei detalėmis, kariniais apdovanojimais.

„Leonardo da Vinčio genialios idėjos”


Jis buvo visapusiškų sugebėjimų žmogus: tapytojas, architektas, poetas, skulptorius, muzikantas, meno teoretikas, filosofas, inžinierius ir išradėjas.

Leonardas da Vinčis savo mąstymu šimtmečiais pralenkė laiką. Jo idėjos buvo pradėtos įgyvendinti tik po 400 metų. Jis neskelbė savo patirties ar išradimų viešai. Po jo mirties daug užrašų tapo mylimiausio mokinio nuosavybe, o laikui bėgant pateko į privačias bibliotekas, kolekcijas arba dingo.

JĖZUITAI IR KNYGA


Tęsdami pasakojimus apie Vilniaus jėzuitų noviciatą, kuriame įsikūrusi Lietuvos technikos biblioteka, pateikiame dar vieną istoriją – jėzuitų noviciato bibliotekos istoriją.

Nuo pat savo įsikūrimo 1534 m. vienuolių jėzuitų ordinas pagrindiniu savo tikslu laikė katalikybės gynimą švietimo ir aktyvios visuomeninės veiklos priemonėmis.

Nuo pirmųjų jėzuitų žingsnių Lietuvoje atsiranda ne tik mokyklos, kolegijos, akademija, bet ir knygos, reikalingos pasiekti užsibrėžtų tikslų – mokslo aukštumų ir plačiosios visuomenės švietimo. Labai svarbus vaidmuo knygų atsiradimo istorijoje teko Vilniaus akademijos spaustuvei.

Paroda, skirta pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos 25-mečiui


Netrukus po to, kai 1990 metų kovo 11-ąją Lietuva paskelbė atkurianti šalies nepriklausomybę, buvo žengti pirmieji žingsniai siekiant atkurti ir nacionalinę pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą, kuri veikė iki 1940 metų. Tais pačiais 1990 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė keletą svarbių teisės aktų, reglamentuojančių mokslinės techninės kūrybos rezultatų teisinę apsaugą bei už šią apsaugą atsakingo padalinio Mokslo ir studijų departamente prie Vyriausybės įkūrimą. 1991 metais buvo įsteigtas Valstybinis patentų biuras, kuriam buvo pavesta vykdyti intelektinės techninės kūrybos rezultatų – išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių ženklų ir kitų objektų - teisinę apsaugą. 1993 metais buvo įkurta Patentinių patikėtinių asociacija, kurios tikslas – tobulinti narių profesinius įgūdžius, plėtoti pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą, rūpintis, kad teisės aktai atspindėtų šalies interesus. 1998 metais siekiant sustiprinti pramoninės nuosavybės informacijos sistemą Lietuvos technikos bibliotekos steigėjo funkciją buvo pavesta vykdyti Valstybiniam patentų biurui.

Automobiliai tarpukario Lietuvoje


Lietuvos technikos biblioteka bendradarbiaudama su Lietuvos centriniu valstybės archyvu parengė virtualią parodą, pristatančią Lietuvos automobilius bei jų savininkus tarpukario metais. Eksponuojamos 46 nuotraukos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo bei tekstinė medžiaga, parengta pagal Liucijaus Suslavičiaus, Laimono Gryvos, Tomo Digaičio, Alvydo Surblio straipsnius.

Pirmasis automobilis Lietuvoje užregistruotas 1896-aisiais, tačiau 1918 m. atkūrus Nepriklausomybę lengviesiems automobiliams ir autobusams teko įveikti gan ilgą ir nelengvą kelią, kol jie tapo neatskiriama visuomenės kasdienybės dalimi (Gryva 2008, p. 15).

Lietuvoje buvo prekiaujama visų žinomų Europos ir Amerikos gamintojų automobiliais. Tačiau jų skaičius, tenkantis statistiniam šalies gyventojui, buvo gerokai mažesnis nei Vakarų Europoje ar JAV. 1937 m. vienas lengvasis automobilis teko 1243 lietuviams. JAV vienas automobilis teko 4,5 gyventojui, Didžiojoje Britanijoje – 21, Vokietijoje – 47, Estijoje – 250, Latvijoje – 412 (Gryva 2008, p. 15). Laikinojoje sostinėje tai buvo prabangos prekė. Visuomenė atkreipdavo dėmesį, kokiais automobiliais važinėjo Respublikos prezidentai, valstybės pareigūnai, žymūs verslininkai, rašytojai, dainininkai (Surblys 2015).

 Lietuvos prekių ženklų apsaugos sistemai – 90 metų  


2015 m. sausio 27 d. sukako 90 metų, kai buvo padėti tvirti teisiniai pagrindai prekių ženklų apsaugos sistemai nepriklausomoje Lietuvoje. 1925 metų sausio 27 dieną Seimas priėmė "Prekių ženklams saugoti įstatymą", kurį 1925 metų vasario 26 d. Vyriausybės žiniose Nr. 183 paskelbė Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.  Plačiau...

LIETUVA - Europos patentų organizacijos narė 2004 – 2014 m.


Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir 1991 m. įsteigus Valstybinį patentų biurą (VPB), pradėta rengti pramoninės nuosavybės apsaugos įstatymų ir norminių aktų projektus, kurie atitiktų šalies interesus ir tarptautinių sutarčių reikalavimus.

Skatinant Rytų ir Vidurio Europos valstybių integraciją į Europos Sąjungą ir kitas regionines Vakarų Europos struktūras buvo sukurta PHARE programa. 1993 – 2004 m. VPB aktyviai dalyvavo PHARE – RIPP Regioninėje pramoninės nuosavybės programoje, finansuojamoje Europos Komisijos, o administruojamoje Europos patentų tarnybos. RIPP tikslas buvo padėti šalims modernizuoti pramoninės nuosavybės sistemas, suderinti jų įstatymus su tarptautiniais standartais. Plačiau...

Jėzuitų istorijos puslapis


14-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės tema Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų… („Aš nueinu į savo biblioteką, ir visa istorija atsiveria prieš mano akis“ Alexander Smith) paskatino prisiminti mūsų bibliotekos istoriją.  

Lietuvos technikos biblioteka įsikūrusi XVII a. jėzuitų noviciato pastatuose, todėl manome, kad būtų įdomu pasidairyti po biblioteką ir sužinoti,
kokią istoriją pasakoja jos senieji mūrai, ką galima paskaityti apie jėzuitus,
gyvenusius šiame kadaise buvusiame vienuolyne ir visoje Lietuvoje.

Ateities automobiliai

 Tai, kas anksčiau atrodė tik svaičiojimai apie ateitį,
laikui einant tampa dabartimi.
Taip pat ir su ateities, dar vadinamais eko, automobiliais.

PETRAS KASPERAVIČIUS -
INŽINIERIUS, IŠRADĖJAS, PATENTOLOGAS

Skirta P.Kasperavičiaus 90-osioms gimimo metinėms

Biografija

Sukurti išradimai

Monografijos, mokymo priemonės

Straipsniai žurnaluose ir konferencijų medžiaga (nuo 1990 m.)

Straipsniai laikraščiuose (nuo 1990 m.)

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos

Gyvenimo ir veiklos datos, apdovanojimai

 

 Lietuvos technikos biblioteka - PINO depozitinė biblioteka


Lietuvos technikos biblioteka (LTB) 2013 metų sausio mėnesį tapo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) depozitine biblioteka. Šis statusas suteikia puikią galimybę stiprinti bendradarbiavimą su PINO skleidžiant informaciją apie intelektinę nuosavybę Lietuvoje, gerinti supratimą apie PINO veiklą ir paslaugas, pabrėžiant intelektinės nuosavybės svarbą skatinant socialinį ir ekonominį vystymąsi. PINO yra Jungtinių Tautų organizacija,
užsiimanti intelektinės nuosavybės (patentų, autorių teisių, prekių ženklų, dizaino ir kt.),
kaip inovacijų ir kūrybos skatinimo priemonės,  naudojimo klausimais.  Plačiau...

Išradėjui Stanfordui Ovshinsky'ui - 90 metų


Stanfordas Robertas Ovšinskis (1922 11 24 – 2012 10 17) buvo entuziastingas išradėjas ir mokslininkas, daugiausiai dėmesio skyręs energetikos ir informacijos sritims. Daugelis jo išradimų turi platų pritaikomumą. Iš labiausiai žinomų galima paminėti:

- ekologiškas nikelio-metalo hidrido baterijas, kurios plačiai naudojamos nešiojamuosiuose kompiuteriuose, skaitmeninėse kamerose, mobiliuosiuose telefonuose ir elektra varomuose bei hibridiniuose automobiliuose;
- specialias saulės energijos plokštes;
- plokščiuosius skystųjų kristalų ekranus;
- perrašomus CD ir DVD diskus;
- vandenilio kuro elementus;
- fazės pokyčio atmintį.

S.Ovšinskio tėvas 1905 m. į Ameriką atvyko iš Lietuvos.

Lietuvos technikos biblioteka
  skaitytojo ir turisto akimis