APŽVALGOS

 
GRĮŽTI Į PRADŽIĄ ES  INTELEKTINĖS  NUOSAVYBĖS   TEISĖS  APŽVALGOS     /Atnaujinta 2015-08-10/

 

Europos bendro galiojimo patentų išdavimo pradžios dar teks palaukti (2015 balandis)

Europos patentų tarnybos praktikos dėl interneto nuorodų evoliucija (2015 balandis)

Europos Komisijos veiksmų planas dėl geresnės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir jų vykdymo užtikrinimo priemonių (2015 sausis)

Neregistruoto Bendrijos dizaino gynimo praktika (2014 birželis)

Bendro galiojimo patentų išdavimo pradžia nukeliama į 2015 metus (2014 balandis)

Susitarimas su Europos patentų tarnyba palengvins išradimų naujumo patikrą (2013 spalis)

ES teisingumo teismo sprendimas dėl Bendrijos prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų teritorialumo (2013 birželis)

Pasirašytas susitarimas dėl Bendro patentų teismo: 2014 m. laukiama pirmųjų bendro galiojimo Europos patentų (2013 balandis)

Istorinis sprendimas dėl bendro Europos patento sistemos (2013 sausis)

Pasiektas istorinis proveržis dėl vieningo Europos Sąjungos patento (2012 spalis)

Europos Komisija pristatė intelektinės nuosavybės teisių strategiją (2011 spalis)

Atveriamas kelias bendro Europos patento link (2011 kovas)

Europos patentų tarnybos praktika dėl interneto nuorodų (2009 gruodis)

Lietuvos pareiškėjai jau gali gauti Europos patentus naudodamiesi Londono protokolo privalumais (2009 birželis)

Europos komisaras siūlo inovacijų apsaugos Europoje problemų sprendimo kelius (2009 kovas)

Bendrijos prekių ženklas: dešimt svarių argumentų jį turėti (2008 rugsėjis)

Londono sutartis mažina Europos patentų vertimo išlaidas (2008 birželis)

Europos patentų konvencija 2000 - didelių pasikeitimų Europos patentų praktikoje atspindys (2008 kovas)

Europos Sąjunga prisijungia prie tarptautinės dizaino sutarties (2007 lapkritis)

Gaminio pakuotės apsauga Europos sąjungoje (2007 rugsėjis)

Patentų politika Europoje (2006 gruodis)

Europos patento gavimo procedūros apžvalga (2006 sausis)

Esminiai Bendrijos dizaino teisinės apsaugos bruožai (2005 gruodis)

Europos parlamentas kompiuterinių išradimų patentų direktyvą atmetė, bet naujų sprendimų paieškos
bus tęsiamos
(2005 rugsėjis)

Programinės įrangos patentų direktyva kliūtis įveikia sunkiai (2005 birželis)

Bendrijos prekių ženklų sistemos apžvalga (2004 kovas)

Dažnai užduodami klausimai apie "Bendrijos dizainą" (2003 rugsėjis)

Bendrijos dizaino sistema jau veikia (2003 gegužė)

Pagrindiniai bendrijos ženklo teisės ir nacionalinių prekių ženklų teisės skirtumai (2003 vasaris)