GRĮŽTI Į PRADŽIĄ

NAUJI  LIETUVOS  PATENTAI,  2017, 2018

Paskelbimo datos:

2018-01-10 ; 2018-01-25 ; 2018-02-12 ; 2018-02-26 ; 2018-03-12

 

Paskelbimo data: 2018-03-12

Patento Nr. 6500
Išradimo pavadinimas

Sienos konstrukcijos vidaus temperatūros kontrolės sistema

   
Tarptautinė patentų klasifikacija

E04B 2/00 ; F24F 5/00 ; F24F 7/00

   
Išradėjai

Daniel ANDERSEN, LT

Savininkas

Nordland Corporation, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, Commonwealth of Dominica, DM

Šis išradimas susijęs su pastatų konstrukcijomis ir statybos metodais, sudarančiais tinkamas pastato eksploatavimo sąlygas.Nurodytam tikslui pasiekti sukurta nauja sienos konstrukcijos vidaus temperatūros kontrolės sistema. Sienos konstrukcijos vidau s temperatūros kontrolės sistema apima sienos konstrukciją su vidiniu oro tarpu ir priverstinę oro cirkuliaciją šiame oro tarpe. Išradimo esmė yra oro kanalo - temperatūrą reguliuojančio sluoksnio - sukūrimas, kuris yra laikančiosios sienos konstrukc ijos išorinėje pusėje ir iš apdailos bei šiluminės izoliacijos konstrukcijos vidinės pusės, nesudarant tiesioginio kontakto tarp šių abiejų konstrukcijų, sudarančio galimybes šiluminiam tilteliui tarp šių konstrukcijų susidaryti. Oro kanalas sujungta s su priverstine rekuperacine sistema.

 

Patento Nr. 6501
Išradimo pavadinimas

Nuotekų perpumpavimo stočių bei nuotekų valymo stočių dezinfekavimo sistema

   
Tarptautinė patentų klasifikacija

A61L 11/00 ; C02F 1/00 ; B65F 7/00

   
Išradėjai

Saulius ČAJAUSKIS, LT

Savininkas

neskelbiama / confident

Dezinfekavimo sistema, skirta montuoti nuotekų perpumpavimo stotyse, nuotekų valymo stotyse (atviruose nuotekų valymo rezervuaruose). Sistema apima daugiau negu vieną ozono generatorių (5, 18); daugiau negu vieną ozono lygio detektorių (6, 6’, 7); pr ogramuojamą laikmatį (10); bent vieną užimtumo detektorių (14); bent vieną pagrindinę sistemos procesų valdymo priemonę (13); bent vieną tarpinę sistemos procesų valdymo priemonę (11). Išradimas yra skirtas dezinfekuoti ne tik orą, pašalinant blogą kvapą, bet taipogi dezinfekuoti ir nuotekas, patalpas ir įrangą, reguliuojant ozono koncentraciją. Tokiu būdu panaikinama ne tik blogo kvapo pasekmė, kuri atsiranda dėl bakterijų, pirmuonių, pelėsių bei kitų grybelių, bet ir priežastis dėl ko tas b logas kvapas atsiranda, t.y. naikinant virusus, bakterijas, grybus, pelėsį ir visas pagrindines biodujas dezinfekuojamoje aplinkoje. Šio išradimo modifikacijos teikia galimybę reguliuoti ozono koncentraciją siekiant dezinfekuoti nuotekas, patalpas be i aplinką išvengiant ozono galimo kenksmingo poveikio žmonėms, kurie dirba dezinfekuoti numatytose aplinkose ar gyvena netoliese tokiu aplinkų.

 

Patento Nr. 6502
Išradimo pavadinimas

Išmanusis pleistras

   
Tarptautinė patentų klasifikacija

A61K 9/00 ; A61K 33/00 ; A61P 17/00

   
Išradėjai

Tadas JUKNIUS, LT

Savininkas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT

Daugiasluoksnis daugiafunkcinis pleistras gali būtų nekeičiamas visą žaizdos gijimo laikotarpį, gali efektyviai ir greičiau informuoti apie žaizdos gijimo eigą ir paspartinti žaizdos gijimo eigą. Pleistras apima priklijavimo prie odos elementą, antim ikrobinių medžiagų sluoksnį, sudarytą iš metalo nanodalelių, ir hidrogelio membranos sluoksnio, indikatorinio sluoksnio, metalo jonų ir vaistų kaupimo sluoksnius. Pleistras taip pat gali apimti ir išmaniąsias priemones, elektros krūviu palengvinančia s spartesnį gijimą skatinančių medžiagų įnešimą į odos audinius, ir priemones, skirtas efektyviai ir greitai stabdyti žaizdų kraujavimą.

 

Patento Nr. 6503
Išradimo pavadinimas

Pjezoelektrinė roboto pavara

   
Tarptautinė patentų klasifikacija

H01L 41/00

   
Išradėjai

Ramutis BANSEVIČIUS, LT ; Vytautas JŪRĖNAS, LT ; Algimantas BUBULIS, LT ; Vytautas MARKEVIČIUS, LT ;
Genadijus KULVIETIS, LT

Savininkas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT

Išradimas priskiriamas mechatroninių sistemų ir robototechnikos sritims ir skirtas robotų pavaroms ir manipuliatoriams, turintiems padidintą laisvumo laipsnių skaičių ir įgalinantiems griebtą pasiekti sunkiai prieinamas vietas.Siekiant supaprastinti robotų konstrukciją, suteikiant manipuliavimo mechanizmui paprastesnę gamybą (mažesnę kainą) ir funkcinių galimybių išplėtimą, ypač taikant kosmoso tyrimuose, pasiekiama taikant kintamos struktūros kinematines poras, veikiamas erdvėje kintančios tik vienos jėgos ar momento. Kinematinės poros laisvumo laipsnių skaičius laike valdomas nuo 0 iki 2, taikant įvairias trinties jėgų nuo virpesių funkcines priklausomybes, veikiančias kinematinių grandžių kontakto zonoje. Roboto griebto trajektorijų for mavimas realizuojamas taikant specialią programinę įrangą, valdančią laike kiekvienos grandies laisvumo laipsnių skaičių, priklausomai nuo besisukančio disbalanso, generuojančio išcentrinę jėgą, kampinės fazės.

 

Patento Nr. 6504
Išradimo pavadinimas

Akių lašai su morkų ir mėlynių ekstraktais ir jų gamybos būdas

   
Tarptautinė patentų klasifikacija

A61K 31/00

   
Išradėjai

Algirdas ŽUKAUSKAS, LT

Savininkas

UAB ”ORIGMED”, Laisvės al. 101A, LT-44291 Kaunas, LT

Išradimas skirtas oftalmologijai, tiksliau - akių lašams, turintiems savo sudėtyje morkų ir mėlynių ekstraktų, skirtų regėjimo aštrumo išsaugojimui, ir jų gamybos būdui. Farmacinis preparatas akims kompleksiškai apima morkų ir mėlynių ekstraktus, pan audotus su bet kokiu neutralaus rūgštingumo baziniu monokomponenčiu arba daugiakomponenčiu tirpalu, kur morkų ir mėlynių ekstraktų kiekis tirpale neviršija 10 % tirpalo masės, morkų ir mėlynių ekstraktų tarpusavio santykis tirpale yra nuo 3:7 iki 7:3 , o gauto preparato pH yra ribose tarp 6,9 - 7,6.