Biografija

Virtuali paroda

"PETRAS KASPERAVIČIUS -
INŽINIERIUS, IŠRADĖJAS, PATENTOLOGAS"


Gyvenimo ir veiklos datos, apdovanojimai

  Sukurti išradimai

  Monografijos, mokymo priemonės

  Straipsniai žurnaluose ir konferencijų

medžiaga (nuo 1990 m.)

  Straipsniai laikraščiuose (nuo 1990 m.)

  Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos

  Gyvenimo ir veiklos datos, apdovanojimai

 

1923 01 04 gimė Panevėžio apskrityje Piniavos valsčiuje, Pakuodžiupių kaime
1935 baigė Paįstrio pradžios mokyklą
1937 baigė Panevėžio IV reformuotą mokyklą (V ir VI sk.)
1937 – 1940 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje (I, II ir III reformuotose klasėse)
1940 – 1941 mokėsi Panevėžio II gimnazijoje (VIII kl.)
1941 – 1943 mokėsi Panevėžio I gimnazijoje (VII ir VIII kl., o iš jos pasitraukė nenorėdamas patekti į Vokietijos darbo tarnybą – Arbeitsdinstą)
1943 – 1944 mokėsi Panevėžio I gimnazijoje (VIII kl.) ir ją baigė
1944 – 1945

dirbo Tiltagalių pradžios mokyklos vedėju (Subačiaus valsčius, Panevėžio apskritis)

1945  įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto elektrotechnikos skyrių
1950 dirbo Panevėžio cukraus fabrike elektros montuotoju (priešdiplominės praktikos metu)
1951 – 1962

Šilko audinių fabriko „Kauno audiniai” elektros cecho viršininkas; nuo 1959 metų ėjo antraeiles pareigas neimdamas atlyginimo

 1951

baigė Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus elektriko specialybę

1952 – 1953  Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakulteto Pramonės elektros įrenginių katedros dėstytojas antraeilininkas
1953 – 1959

Kauno politechnikos instituto Pramonės imonių ekonomikos ir organizavimo katedros dėstytojas antraeilininkas 

1956

baigė Maskvos  inžinerijos technikos darbuotojų tobulinimosi instituto Šilko pramonės technologinių procesų automatizavimo ir mechanizavimo kursus

1959 – 1961

Kauno politechnikos instituto Pramonės imonių ekonomikos ir organizavimo katedros einantis docento pareigas

1959 – 1988 Kauno politechnikos instituto Pramonės imonių ekonomikos ir organizavimo katedros operatyvinės kontrolės laboratorijos vadovas
1961 – 1967

Kauno politechnikos instituto Pramonės imonių ekonomikos ir organizavimo katedros vyr. dėstytojas

1965 apdovanotas SSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos bronzos medaliu (už elektrinį šilko metmenų šlichtavimo proceso parametrų kontrolės prietaisą PK-32)
1966

baigė Rygos visuomeninį patentologijos institutą ir įgijo patentologo kvalifikaciją

1966 apdovanotas SSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medaliu (už elektrinį vilnonių metmenų šlichtavimo proceso kontrolės prietaisą PK-25)
1967 ir 1970 Kauno politechnikos instituto Pramonės imonių ekonomikos ir organizavimo katedros einantis docento pareigas
 1968 – 1974

Lietuvos žemes ūkio akademijos žemes ūkio įmonių elektros įrenginių eksplotacijos ir patentžinystės dėstytojas antraeilininkas

1968 Lietuvos TSR Aukščiausios tarybos Prezidiumas suteikė Lietuvos  nusipelniusio išradėjo  garbės vardą (už nuopelnus išradimų srityje ir vaisingą mokslinį darbą) 
1968 – 1977 Kauno medicinos instituto patentžinystės dėstytojas antraeilininkas
1969 apdovanotas SSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medaliu (už apšvietimo įjungimo ir išjungimo automatą)
1970 patvirtintas mokslinis docento vardas
1970 – 1971 Kauno politechnikos instituto Pramonės imonių ekonomikos ir organizavimo katedros docentas
1971 – 1980 Kauno politechnikos instituto Įmonių organizavimo katedros docentas
1979 apdovanotas SSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos bronzos medaliu (už tiesioginio ir netiesioginio patentinio mokymo sistemą)
1980 baigė specialius kursus Maskvoje ir įgijo teisę dėstyti Patentų teisę visuomeniniuose patentologijos institutuose
1980 – 1983 Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos ekonomikos katedros docentas
1984 apdovanotas Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo medaliu „Darbo veteranas” (už ilgametį sąžiningą darbą)
1989 – 2001 G. Stulpinienės Vadybos kolegijos ir Vadybos ir teisės instituto dėstytojas Kaune ir Panevėžyje
1990 – 1993 Kauno technologijos universiteto Finansų katedros docentas
2001 – 2002 G.Stulpinienės Vadybos kolegijos dėstytojas
2007 – 2008 G.Stulpinienės Vadybos ir teisės instituto dėstytojas