Biografija

Virtuali paroda

"PETRAS KASPERAVIČIUS -
INŽINIERIUS, IŠRADĖJAS, PATENTOLOGAS"


Monografijos, mokymo priemonės

  Sukurti išradimai

  Monografijos, mokymo priemonės

  Straipsniai žurnaluose ir konferencijų

medžiaga (nuo 1990 m.)

  Straipsniai laikraščiuose (nuo 1990 m.)

  Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos

  Gyvenimo ir veiklos datos, apdovanojimai

 

 1. Kasperavičius, P. Išradybos bei racionalizavimo darbo organizavimas : pramonės ekonomikos, organizacijos ir planavimo kurso paskaita / Kauno politechnikos institutas. – K, 1962. - 30 p.

 1. Kasperavičius, P. Patentų mokslas : paskaitų konspektas. / Kauno politechnikos institutas. Lengvosios pramonės fakultetas. Pramonės įmonių ekonomikos ir organizavimo katedra. - K, 1963. - 172 p.

 1. Kasperavičius, P. Išradyba ir patentotyra : mokymo priemonė respublikos aukštųjų mokyklų techniškųjų specialybių studentams. – V.: Mintis, 1966. - 147 p.

 1. Касперавичюс, П. Повышение патентной квалификации в высших учебных заведениях. / Рижский общетехнический институт патентоведения. - Рига, 1966

 1. Kasperavičius, P. Patentotyros pagrindai / LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. – V., 1967.

 1. Касперавичюс, П. Система повышения патентной квалификации в высших учебных заведениях / Прибальтийская группа патентной  экспертизы ВНИИГПЭ. - Рига; Каунасский политехнический институт. – Каунас, 1967.

 1. Касперавичюс, П. Программа курса патентоведения для технических специальностей ВТУЗ’ ов. Материалы симпозюма” Обучение патентоведению в высшей школе” / Каунасский политехнический институт – К., 1967.

 1. Касперавичюс, П. Сборник описаний изобретений для обучения русскому языку ( для специалъностей 0701, 0608, 0606, 0612 ) / Каунасский политехнический институт. – К. , 1967.

 1. Касперавичюс, П. Сборник описаний изобретений для обучения русскому языку ( для специалъностей 0302, 0303, 0601, 0628, 0636, 0639 ) / Каунасский политехнический институт. – К., 1967.

 1. Касперавичюс, П. Сборник описаний изобретений для обучения русскому языку ( для строителъных специалъностей) / Каунасский политехнический институт. – К., 1967.

 1. Касперавичюс, П. Исследование уровня техники,заявка на изобретениe и патентный формуляр / Каунасский политехнический институт. – К., 1968.

 1. Kasperavičius, P. Technikos lygio tyrimas, paraiška išradimui ir patentinis formuliaras : (metodiniai nurodymai) / Kauno politechnikos institutas. – K., 1968. - 42 p.

 1. Kasperavičius, P. Tarybų Sąjungos išradybos teisės normos / Kauno politechnikos institutas. – K., 1968.

 1. Kasperavičius, P. Patentologija (programa, namų darbo užduotis, kontroliniai klausimai) / Kauno politechnikos institutas. – K., 1969.

 1. Kasperavičius, P. Išradybinės ir racionalizacinės veiklos organizavimas (Tarybų Sąjungos išradybos ir patentų teisės normos schemose). Vaizdinių priemonių rinkinys „Pramonės organizavimas ir planavimas” / Kauno politechnikos institutas. – K., 1969.

 1. Kasperavičius, P. Išradimai ir jų panaudojimas projektuose : (metodiniai nurodymai) / Lietuvos žemės ūkio akademija. – K., 1970. - 93 p.

 1. Kasperavičius, P. Licencijos ir licencijų prekyba / Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija. – K., 1970.

 1. Kasperavičius, P. Tarptautinės patentinės sutartys./ Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija. – K., 1971.

 1. Kasperavičius, P. Patentžinystė ( programa, namų užduotis, kontroliniai klausimai) / Kauno medicinos institutas. – K., 1971.

 1. Kasperavičius, P. Užsienio valstybių patentų teisė / Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija. – V., 1971.

 1. Касперавичюс, П. Патентоведение: учебник для высшых учебных заведений ( рукопись ). – 1971.

 1. Kasperavičius, P. Patentotyros ir išradybos pagrindai (programa, kursinio darbo užduotis, kontroliniai klausimai ) / Lietuvos žemės ūkio akademija. – K., 1972.

 1. Kasperavičius, P. Patentotyra žemės ūkyje / Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija. – V.: Periodika, 1972. - 237 p.

 1. Kasperavičius, P. Patentinio, išradybinio ir racionalizacinio darbo planavimas aukštosiose mokyklose / Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos MMT Patentinio darbo sekcija. – V., 1973. – 22 p.

 1. Kasperavičius, P. Patentotyros ir išradybos pagrindai: (metodiniai nurodymai) / Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. - Šiauliai, 1973. - 86 p.

 1. Касперавичюс , П. Патентоведение : ( программа, заданиe курсовой работы, контрольные вопросы, ) / Каунасский медицинский институт. – К., 1974.

 1. Kasperavičius, P. Patentžinystė medicinoje / Kauno medicinos institutas. – K., 1976. – 135 p.

 1. Kasperavičius, P. Išradyba ir patentotyra : vadovėlis aukštųjų mokyklų inžinerinės-techninės medicinos, pedagogikos ir žemės ūkio specialybių studentams. 2-asis, patais. ir papild. leid. – V.: Mokslas, 1976. - 234 p.

 1. Kasperavičius, P. Išradybos ir patentų teisė Tarybų Sąjungoje : [mokymo priemonė specialiųjų vidurinių mokyklų vyresniųjų kursų moksleiviams] / LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. – V., 1976 – 85 p.

 1. Kasperavičius, P. Patentologija : programa, namų darbo užduotis, kontroliniai klausimai . – K., 1976. – 22p.

 1. Kasperavičius, P. Tarybų Sąjungos išradybos teisės normos / VIRD Kauno miesto taryba. - K., 1979.

 1. Kasperavičius, P. Liaudies universitetų išradybos ir racionalizacijos fakultetų pavyzdiniai mokymo planai, programos ir kontroliniai klausimai. - V.: Lietuvos TSR “ Žinijos” draugija, 1979.

 1. Kasperavičius, P. Pagrindinės atradimų, išradimų, racionalizacinių pasiūlymų ir pramonės pavyzdžių autorių turtinės ir neturtinės teisės ir lengvatos. – K.: VIRD Kauno miesto taryba, 1980.

 1. Kasperavičius, P. Išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų ekonominio efekto skaičiavimas : paskaitos tezės. V.: Lietuvos TSR “Žinijos draugija, - 1980. - 15 p.

 1. Kasperavičius,  P. Išradimų ir racionalizacinių pasiūlimų panaudojimo ekonominis efektas : medžiaga lektoriams ir liaudies univ. išradybos ir racionalizacijos fak. dėstytojams – V.: Žinija, 1980. - 33 p.

 1. Kasperavičius, P. Tarybų Sąjungos išradybos teisės normos. - 5-asis leidimas / Kauno politechnikos institutas, - K., 1981.

 1. Kasperavičius, P. Išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų ekonominio efekto apskaičiavimas / Kauno techninės pažangos ir kūrybos universitetas – K, 1981.

 1. Касперавичюс, П . Патентоведение : (программа, задание домашней работы, контрольные вопросы) / Каунасский политехнический институт им. Антанасa Снечкуса. Кафедра экономики машиностроения. – К., 1981. - 48 p.

 1. Kasperavičius, P. Tarybų Sąjungos išradybos teisės normos. - 6-asis leidimas / Kauno politechnikos institutas, - K., 1982.

 1. Kasperavičius, P. Tarybų Sąjungos išradybos teisės normos -7-asis leidimas / Kauno politechnikos institutas, K., 1982.

 1. Касперавичюс, П. Основные нормы изобретательсково правa Советского Союза  / Каунасский политехнический институт – К., 1982.

 1. Kasperavičius, P. Tarybų Sąjungos išradybos teisės normos. – 8-asis leidimas / Kauno politechnikos institutas, - K., 1983.

 1. Kasperavičius, P. Išradybos ir patentotyros pagrindai : mokymo priemonė / Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Mokslinis metodikos kabinetas. 2-asis leid. – V., 1984. - 102 p.

 1. Kasperavičius, P. Tarybų Sąjungos išradybos teisės normos. - 9-asis leidimas / Kauno politechnikos institutas, - K., 1984.

 1. Kasperavičius, P. Išradyba ir patentotyra : vadovėlis technikos, medicinos, žemės ūkio ir pedagogikos specialybių studentams. - 3-asis leid., patais. ir papild. – V.: Mokslas, 1985. - 240 p.

 1. Kasperavičius, P. Patentologija (programa ir kontrolinio darbo užduotis neakivaizdinio skyriaus 1709 ir 1714 specialybės studentams) / Kauno politechnikos institutas, - K., 1986.

 1. Kasperavičius, P. Išradyba ir ekonomika – V.: Mintis, 1989. - 208 p.

 2. Kasperavičius, P. Išradėjų ir racionalizatorių teisės (rankraštis). – 1989.

 1. Kasperavičius, P. Išradimai ir jų apsauga užsienyje (rankraštis). – 1989.

 1. Kasperavičius, P. Patentologijos pagrindai : paskaitų konspektas / Kauno technologijos universitetas. Gamybos organizavimo katedra. – K.: Technologija, 1992. - 98 p.

 1. Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektų apsaugos ir realizavimo užsienyje problemos // Vadyba, laikmetis, problemos-93. - K., 1993. - p. 66-67.

 1. Kasperavičius, P. Intelektualinė ir pramonės nuosavybė // Vadyba, ekonomika'94. – K.: Technologija, 1994. - p. 59-61.

 1. Kasperavičius, P. Intelektualinė nuosavybė ir jos apsauga – V.: Arėjas, 1994. - 27 p.

 1. Kasperavičius, P. Literatūros, mokslo ir meno kūrinių apsauga Lietuvos Respublikoje / - V.: Arėjas, 1995. - 30p.

 1. Kasperavičius, P. Patentologija. - 4–asis leid. / V. : Baltic ECO, 1997. - 343 p.

 1. Kasperavičius, P., Ulozas, R. V. Techninės kūrybos rezultatai ir jų teisinė apsauga : mokomoji knyga – K. : Technologija, 1998. - 80 p.

 1. Kasperavičius, P., Ulozas, R. V. Patentų ir autorinės teisės pagrindai / Šiaulių universitetas. – Šiauliai, 2001. – 103 p.

 1. Kasperavičius,  P., Žilinskas, V. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga : [mokomoji knyga] / Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. - 397 p.

 1. Kasperavičius, P., Ulozas, R. V. Intelektinės nuosavybės pagrindai : mokomoji knyga / Šiaulių universitetas. – Šiauliai ; Šiaulių universiteto leidykla, 2005. - 194 p.

 1. Kasperavičius, P., Ulozas,  R. V. Intelektinė nuosavybė : mokomoji knyga / Šiaulių universitetas. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007. - 233 p.

 1. Žilinskas, V. J., Kasperavičius, P., Kiškis , M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga : vadovėlis aukštosioms mokykloms / Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. - 559 p.

Apie P.Kasperavičių

 1. Petras Kasperavičius : bibliografija : 80-osioms gimimo metinėms / Kauno technologijos universitetas ; [sudarytojas A.Sakalas]. – K.: Technologija, 2002. - 79 p.

 1. Petras Kasperavičius : bibliografija : 85-osioms gimimo metinėms / Kauno technologijos universitetas ; [pirmojo skyriaus sudarytojas Algimantas Sakalas, kitų skyrių - Petras Kasperavičius]. – K. : Technologija, 2007. – 82 p.

 1. Petras Kasperavičius. Bibliografija : 90-osioms gimimo metinėms. . – K., 2010. – 83 p.