Biografija

Virtuali paroda

"PETRAS KASPERAVIČIUS -
INŽINIERIUS, IŠRADĖJAS, PATENTOLOGAS"


Straipsniai laikraščiuose (nuo 1990 m.) *

  Sukurti išradimai

  Monografijos, mokymo priemonės

  Straipsniai žurnaluose ir konferencijų

medžiaga (nuo 1990 m.)

  Straipsniai laikraščiuose (nuo 1990 m.)

  Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos

  Gyvenimo ir veiklos datos, apdovanojimai

1990

 • Kasperavičius, P. Prekių ženklai daug reiškia // Šiaulių naujienos.-1990, saus. – Nr. 6.

 • Kasperavičius, P. Įsteigta Lietuvos patentologų asociacija // Šiaulių naujienos. – 1990, bal. 10. – Nr. 68.

 • Kasperavičius, P. Įsteigta Lietuvos patentologų asociacija // Panevėžio tiesa. - 1990, bal.12. – Nr. 72.

 • Kasperavičius, P. Patentologija. Kas tai ? // Studijų aidai.- 1990, bal.19. – Nr. 16.

 • Kasperavičius, P. Įsteigta Lietuvos patentologų asociacija // Kauno tiesa. – 1990, bal. 20. – Nr. 88.

 • Kasperavičius, P. Išradimų apsauga nepriklausomoje Lietuvoje // Studijų aidai. – 1990, bal. 26. – Nr. 17.

 • Kasperavičius, P. Įsteigta Lietuvos patentologų asociacija // Naujas kelias (Marijampolė}. – 1990, bal. 04. – Nr. 64.

 • Kasperavičius, P. Įsteigta Lietuvos patentologų asociacija // Alytaus naujienos. – 1990, bal. 05. Nr. 65.

 • Kasperavičius, P. Naudingai parduokime techninės kūrybos rezultatus // Šiaulių naujienos. – 1990, rugpj. 09. – Nr. 112.

 • Kasperavičius, P. Prekių ženklų apsauga nepriklausomoje Lietuvoje // Panevėžio balsas. – 1990, rugpj. 23. – Nr. 120.

 • Kasperavičius, P. Išradimai užsienyje // Šiaulių naujienos. – 1990, rugs. 18. – Nr.133.

 • Kasperavičius, P. Išradimo įforminimas užsienio valstybėse // Šiaulių naujienos. – 1990, rugs. 25. – Nr.137.

 • Kasperavičius, P. Išradimų patentai užsienio valstybėse. // Šiaulių naujienos. – 1990, spal. 04. – Nr.144.

 • Kasperavičius, P. patent@tb.lt į namus // Kauno tiesa. – 1990. spal. 26. – Nr. 218.

 • Kasperavičius, P. patent@tb.lt // Naujas kelias. (Marijampolė). – 1990, lapkr. 08.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektų teisinė apsauga // Naujas kelias. (Marijampolė). – 1990, lapkr. 08.

1991

 • Kasperavičius, P. Prekių ženklų apsauga nepriklausomoje Lietuvoje // Kauno laikas. – 1991, kovo 23. – Nr. 56.

 • Kasperavičius, P. Patvirtinti patentų biuro nuostatai // Panevėžio balsas. – 1991, liep.

 • Kasperavičius, P. Kaip Lietuvoje patentuosime išradimus ir pramonės pavyzdžius // Kauno tiesa. – Nr. 173.

 • Kasperavičius, P. Kaip patentuosime pramonės nuosavybės objektus ? // Šiaulių naujienos. - 1991. rugpj. 15. – Nr.157.

1992

 • Kasperavičius, P. Kaip rinksime ir registruosime firmos vardą // Kauno tiesa. – 1992, saus. 15. – Nr. 9.

 • Kasperavičius, P. Nesąžininga konkurencija užsienyje ir pas mus // Kauno tiesa. – 1992, saus. 17. – Nr. 11.

 • Kasperavičius, P. Apgalvotai parinkime firmos vardą // Alytaus naujienos. – 1992, birž. 24. - Nr. 107.

 • Kasperavičius, P. Apgalvotai parinkite prekių ir paslaugų ženklus // Klaipėda. – 1992, rugpj. 14.

 • Kasperavičius, P. Tik sąžininga konkurencija // Alytaus naujienos. – 1992, rugpj. 21. - Nr. 139.

 • Kasperavičius, P. Konkurencija ir piktnaudžiavimas // Kauno diena. – 1992, gruod.30. - Nr. 138.

1993

 • Kasperavičius, P. Gal pagelbės konkurencija // Šiaulių naujienos. – 1993, vas. 05. - Nr. 23.

 • Kasperavičius, P. Žinau emblemą – žinau firmą // Kauno diena. – 1993, kovo 13. – Nr. 48.

 • Kasperavičius, P. Ar teisingai nurodome gaminių kilmę // Alytaus naujienos. – 1993, bal. 23. - Nr. 62.

 • Kasperavičius, P. Tikrinkime verslo objektų patentinį grynumą // Alytaus naujienos. – 1993, liep. 08. - Nr. 105.

 • Kasperavičius, P. Laiku apsaugokime prekių ir paslaugų ženklus // Klaipėda. – 1993, liep. 30. – Nr. 140.

 • Kasperavičius, P. O patentologams dar trūksta žinių // Savininkas. – 1993, rugpj. 20.

 • Kasperavičius, P. Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija // Literatūra ir menas. – 1993, rugpj. 14. – Nr. 33.

 • Kasperavičius, P. Ar tikrinsime verslo objektų patentinį grynumą // Klaipėda. – 1993, rugpj. 30. – Nr. 186.

 • Kasperavičius, P. Prekių kilmės nuoroda ir prekių kilmės vietos pavadinimas // Alytaus naujienos. – 1993, rugs. 07. - Nr. 140.

 • Kasperavičius, P. Apie prekių ir paslaugų ženklus // Panevėžio balsas. – 1993, spal. 05. – Nr. 193.

 • Kasperavičius, P. Įkurta Tarptautinės asociacijos pramonės nuosavybei saugoti (AIPPI) Lietuvos nacionalinė grupė // Alytaus naujienos. – 1993, spal. 06. Nr.157.

 • Kasperavičius, P. Tarptautinė asociacija pramonės nuosavybei saugoti // Kauno diena. – 1993, spal. 23. – Nr. 207.

 • Kasperavičius, P. Įkurta Tarptautinės asociacijos pramonės nuosavybei saugoti Lietuvos respublikos nacionalinė grupė // Klaipėda. – 1993, lapkr. 10. – Nr. 214.

 • Kasperavičius, P. Žinau emblemą – žinau firmą // INFO MINTA. – 1993, lapkr. 01. – Nr. 3.

 • Kasperavičius, P. Tikrinkime verslo objektų patentinį grynumą // Kauno diena. – 1993, gruod. 01. – Nr. 236.

 • Kasperavičius, P. Susibūrė Lietuvos patentologai // Aljansas. – 1993, gruod. 12. – Nr. 27.

 • Kasperavičius, P. Prekių kilmės nuoroda ir prekių kilmės vietos pavadinimas // Kauno diena. – 1993, gruod. 14. – Nr. 247.

 • Kasperavičius, P. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga Lietuvos respublikoje // Alytaus naujienos. – 1993, gruod. 01. Nr. 189.

 • Kasperavičius, P. Tikrinkime verslo objektų patentinį grynumą // Panevėžio balsas. – 1993, gruod. 01. –  Nr. 233.

 • Kasperavičius, P. Prekyba licencijomis ir jos privalumai // Panevėžio balsas. – 1993, gruod. 07. – Nr. 237.

1994

 • Kasperavičius, P. Laiku apsaugokime gaminiu išorę // Kauno diena. – 1994, saus. 08. – Nr. 5.

 • Kasperavičius, P. Tik registruoti prekių ir paslaugų ženklai // INFO MINTA. – 1994, saus.15.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba ir jos privalumai // Alytaus naujienos. – 1994, vas. 22. - Nr.34.

 • Kasperavičius, P. Licencinės sutartys ir licencijos // Alytaus naujienos. – 1994, kovo 02. - Nr. 40.

 • Kasperavičius, P. Įkurta Tarptautinės asociacijos pramonės nuosavybei saugoti (AIPPI) Lietuvos nacionalinė grupė // Litas. – 1994, kovo 03. - Nr. 17.

 • Kasperavičius, P. Įkurta Tarptautinės asociacijos pramonės nuosavybei saugoti Lietuvos Respublikos  nacionalinė grupė // Voruta. – 1994, bal. 07. – Nr.14.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos respublika pasirašo Paryžiaus konvenciją // Kauno laikas. – 1994, bal. 12. - Nr.70.

 • Kasperavičius, P. Kaip Lietuvoje užpatentuoti išradimą (lietuvių ir rusų k.) // Klaipėda. – 1994, bal. 12. – Nr. 69.

 • Kasperavičius, P. Prekių ženklų teisinė apsauga Nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 metais // Voruta. – 1994, birž. - Nr. 22.

 • Kasperavičius, P. Vienijasi ir Lietuvos patentologai // Savininkas. – 1994, birž. - Nr. 12.

 • Kasperavičius, P. Tikrinkime verslo objektų patentinį grynumą // Komercinės žinios. - 1994, liep. 07. - Nr.25.

 • Kasperavičius, P. Laiku apsaugokime gaminių išorę // Komercinės žinios. - 1994, liep. - Nr. 27.

 • Kasperavičius, P. Prekių kilmės vietos nuoroda ir kilmės vietos pavadinimas // Komercinės žinios. - 1994, liep. 21. Nr. 29.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės apsauga // Komercinės žinios. - 1994, liep. 28. - Nr. 30.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektų patentinė apsauga Patentinės kooperacijos sąjungos valstybėse // Alytaus naujienos. – 1994, liep.29.

 • Kasperavičius P. Pramonės nuosavybės objektų teisinė apsauga Nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 metais // Voruta. – 1994, rugpj.16-31. - Nr.31/32.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektai // Komercinės žinios. - 1994, rugpj.04. – Nr. 31.

 • Kasperavičius, P. Išradimo neteisėto naudojimo atskleidimas // Komercinės žinios. - 1994, rugpj. 25. – Nr. 34.

 • Kasperavičius, P. Autorinių teisių apsauga Lietuvoje // Kauno diena. – 1994, rugs. 12. – Nr. 213.

 • Kasperavičius, P. Naudokime kūrinius nepažeisdami autoriaus teisių // Komercinės žinios. - 1994, rugs. 29. – Nr. 39.

 • Kasperavičius, P. Autorių teisių apsauga // Literatūra ir menas. – 1994, rugs.10 – Nr. 37; 1994, rugs.17. – Nr. 38.

 • Kasperavičius, P. Pasaulinė intelektualinės nuosavybės organizacija // Voruta. – 1994, rugs.

 • Kasperavičius, P. Išradyba Lietuvoje 1940 – 1989 metais // Voruta. – 1994, spal. - Nr. 37.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba ir jos privalumai // Komercinės žinios. - Vilnius, 1994, lapkr. 10. Kasperavičius, P. Išradimas – kas tai ? // Meisteris. – 1994. – Nr. 17.

 • Kasperavičius, P. Ar teisingai apsaugome gaminių išorę? // INFO MINTA. – 1994, spal. 17-23. - Nr. 32.

 • Kasperavičius, P. Kodėl patentuojami išradimai? // INFO MINTA. – 1994, lapkr. 07-13. - Nr. 35.

 • Kasperavičius, P. Kas ir kodėl patentuotina užsienyje? // INFO MINTA. – 1994, lapkr. 21-27. - Nr. 37 ; 1994, lapkr.28-04. - Nr. 38.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos patentologai buriasi // Kauno laikas. – 1994, gruod. 13. - Nr. 99.

1995

 • Kasperavičius, P. Licencinės sutartys ir licencijos // Komercinės žinios. - Vilnius, 1995, saus. 25. – Nr. 4.

 • Kasperavičius, P. Berno konvencija // Kauno diena. – 1995, vas. 05. – Nr. 33.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba ir jos privalumai // INFO MINTA. – 1995, vas.20. - Nr. 8.

 • Kasperavičius, P. Licencinės sutartys ir licencijos // INFO MINTA. – 1995, kovo 06-12. - Nr. 10.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba // Tauragiškių balsas. – 1995, geg. 20. – Nr. 58.

 • Kasperavičius, P. Įkurta Lietuvos išradėjų sąjunga // Tauragiškių balsas. –– 1995. geg. 20. - Nr. 63.

 • Kasperavičius, P. Įkurta Lietuvos išradėjų sąjunga // Kauno diena. – 1995, birž. 05. – Nr. 130.

 • Kasperavičius, P. Kas yra patentai // Alytaus naujienos. – 1995, birž. 08. Nr.111.

 • Kasperavičius, P. Autorinių teisių apsauga Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 1995, liep. 05. – Nr. 138.

 • Kasperavičius, P. Patentuokime išradimus // Ave Vita. (Kauno medicinos akademija). – 1995, liep. 07. – Nr. 27.

 • Kasperavičius, P. Licencinės sutartys ir licencijos // Kauno diena. – 1995, liep. 20. – Nr. 168.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos išradėjų sąjunga // Alytaus naujienos. – 1995, liep. 28. - Nr. 146.

 • Kasperavičius, P. Kaip užpatentuoti išradimą // Ave Vita. (Kauno medicinos akademija). – 1995, liep. 31. – Nr. 28.

 • Kasperavičius, P. Atsargiai. Prekių ženklai saugomi // Lietuvos aidas. – 1995, spal. 07. – Nr. 205.

 • Kasperavičius, P. Nedelskime apsaugoti naujų gaminių // INFO MINTA. - 1995. – Nr. 6

 • Kasperavičius P. Licencijų prekyba ir jos privalumai // Kauno diena. – 1995, lapkr. 02. – Nr. 257.

 • Kasperavičius P. Išradimas // Alytaus naujienos. – 1995, lapkr. 14. - Nr. 219.

 • Kasperavičius P. Padarei išradimą – nesnausk // Panevėžio balsas. – 1995, lapkr. 29. – Nr. 280.

1996

 • Kasperavičius P. Franšizavimas – svarbi verslo forma // Tauragiškių balsas. – 1996, saus. 23. – Nr. 9.

 • Kasperavičius P. Netoleruokime nesąžiningos konkurencijos // Tauragiškių balsas. – 1996, saus.30. – Nr. 9.

 • Kasperavičius P. Nedarykime klaidų pasirinkdami ir apsaugodami firmų vardus // Tauragiškių balsas. – 1996, vas. 13. – Nr. 18.

 • Kasperavičius P. Frančizė // Mano verslas. – 1996, vas. 28. - Nr. 40.

 • Kasperavičius P. Tikrinkime patentinį grynumą // Tauragiškių balsas. – 1996, kovo 21. – Nr. 33.

 • Kasperavičius P. Apie gaminių kilmę // Panevėžio balsas. – 1996, bal. 04. – Nr. 79.

 • Kasperavičius P. Atkreipkite dėmesį į prekių kilmės vietos nuorodą ir kilmės vietos pavadinimą // Tauragiškių balsas. – 1996, bal. 13. – Nr. 42.

 • Kasperavičius P. Patentologų suvažiavimas Valstybinio patentų biuro penkmečiui pažymėti // Kauno diena. – 1996, bal. 20. – Nr. 92.

 • Kasperavičius P. Patentų informacija – svarbus verslo veiksnys // Panevėžio balsas. – 1996, geg. 09. – Nr. 107. Kasperavičius P. Kaip apsaugotas jūsų firmos vardas // Mano verslas. – 1996, geg. 10. - Nr. 7.

 • Kasperavičius P. Ir apie teisę vartoti ženklą // Mano verslas. –1996, geg. 15. - Nr. 8.

 • Kasperavičius P. Nauja verslo forma – franšizavimas // Panevėžio balsas. – 1996, geg. 29. – Nr. 124.

 • Kasperavičius P. Prekių kilmės vieta ir jos pavadinimas // Mano verslas. – 1996, geg. 30. - Nr. 10.

 • Kasperavičius P. Išradimai: apsauga, sankcijos ir kt. // Mano verslas. – 1996, geg. 30. - Nr. 10.

 • Kasperavičius P. Nesąžiningos konkurencijos draudimas // Mano verslas. – 1996, liep. 04. - Nr. 15.

 • Kasperavičius P. Kompiuterių programų ir duomenų bazių apsauga // Mano verslas. – 1996, liep. 11. - Nr. 16.

 • Kasperavičius P. Patentinis grynumas // Mano verslas. – 1996, liep. 25. - Nr. 18.

 • Kasperavičius P. Naujo gaminio išvaizda // Mano verslas. – 1996, rugpj. 08. - Nr. 20.

 • Kasperavičius P. patent@tb.lt // Mano verslas. – 1996, rugpj. 22 .- Nr. 22.

1997

 • Kasperavičius P. Kaip Lietuvoje teisiškai saugomos kompiuterių programos ir duomenų bazės // Ave Vita. – 1997, rugs. 17. – Nr. 29.

 • Kasperavičius P. Autorinių teisių apsauga Lietuvos Respublikoje // Ave Vita. – 1997, rugs. 15. – Nr. 33; Nr. 34.

1999

 • Kasperavičius, P. Nesąžiningos konkurencijos draudimas Lietuvos Respublikoje. // Panevėžio rytas. – 1999, geg. 27. – Nr. 121.

 • Kasperavičius, P. Už nesąžiningą konkurenciją gresia baudos. // Kauno diena. – 1999, birž. 10. – Nr. 133.

2004

 • Kasperavičius, P. Nauja firmų vardų teisinės apsaugos tvarka // Lietuvos aidas. – 2004. – Nr. 258.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektų patentai // Lietuvos aidas. – 2004, lapkr. 22. - Nr. 271.

 • Kasperavičius, P. Ar tikslinga patentuoti nuosavybės objektus ? // Lietuvos aidas. – 2004, gruod. 09.

 • Kasperavičius, P. Lietuva – 1961 m. Tarptautinės Romos konvencijos narė // Lietuvos aidas. – 2004, gruod. 15. - Nr.291.

 • Kasperavičius, P. Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinė apsauga // Lietuvos aidas. – 2004, gruod.20. - Nr. 295.

 • Kasperavičius, P. Patentų sistemos raida // Lietuvos aidas. – 2004, gruod. 29. - Nr. 302.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektų teisinė apsauga tarpukario Lietuvoje // Lietuvos aidas. – 2004, gruod. 30. - Nr.303.

2005

 • Kasperavičius, P. Ir žemės ūkyje įdiegiama naujovių // Šilalės artojas. – 2005, geg. 10. - Nr.36.

 • Kasperavičius, P. Išradimų patentavimas Europos patentų organizacijos valstybėse // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 12. - Nr. 159.

 • Kasperavičius, P. Berno konvencija: [ Apie intelektinės nuosavybės apsaugą pramoninės nuosavybės bei literatūros ir meno srityse; plačiau apie Berno konvencijos principus] // Lietuvos aidas. - 2005, liep. 16. - Nr.163.

 • Kasperavičius, P. Nesąžiningos konkurencijos draudimas Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 18. - Nr. 164.

 • Kasperavičius, P. Išradimų patentavimas Patentinės kooperacijos sutarties valstybėse // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 19. - Nr. 165.

 • Kasperavičius, P. Pramonės dizaino apsauga Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 20. - Nr. 166; 2005, liep.21. - Nr. 167; 2005, liep.22, - Nr. 168.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektų apsauga užsienyje // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 25, - Nr. 170.

 • Kasperavičius, P. Prekių ir paslaugų ženklų teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 2005, rugpj. 17. - Nr.189; 2005, rugpj. 18. - Nr. 190; 2005, rugpj. 19, - Nr. 191.

 • Kasperavičius, P. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. 2005. Nr. 201; Nr. 202; Nr. 203; Nr. 204.

 • Kasperavičius, P. Patentų fondai ir patentinė informacija // Lietuvos aidas. – 2005, rugs. 06. - Nr. 206.

 • Kasperavičius, P. Atradimų teisinė apsauga // Lietuvos aidas. – 2005, rugs. 23. - Nr. 221.

 • Kasperavičius, P. Patentinės klasifikacijos // Lietuvos aidas. – 2005, spal. 13. - Nr.238.

 • Kasperavičius, P. Teisinė žemės ūkio išradimų apsauga // Tėviškės žinios. – 2005, spal. 18, - Nr.197.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba // Lietuvos aidas. – 2005. spal. 19. - Nr. 243; 2005, spal. 20 - Nr. 244.

 • Kasperavičius, P. Tarptautinės patentinės sutartys // Lietuvos aidas. – 2005, spal. 28. - Nr. 251.

 • Kasperavičius, P. Teisinė žemės ūkio išradimų apsauga // Tauragiškių balsas. – 2005, spal. 15. – Nr. 117.

 • Kasperavičius, P. patent@tb.lt // Lietuvos aidas. – 2005, lapkr. 11. - Nr. 27.

 • Kasperavičius, P. Patentų fondai ir patentiniai tyrimai // Lietuvos aidas. – 2005, gruod. 21. - Nr. 296.

2006

 • Kasperavičius, P. Susidomėkime franšizavimu // Lietuvos aidas. – 2006, vas. 02, - Nr. 27.

 • Kasperavičius, P. Patentavimo patikėtiniai // Lietuvos aidas. – 2006, vas. 10. - Nr. 31.

 • Kasperavičius, P. Išradimų teisinė apsauga Lietuvos respublikoje // Lietuvos aidas. – 2006, vas. 22. - Nr. 43; 2006, vas. 23. - Nr. 44.

 • Kasperavičius, P. Ekonominė patentų sistemos reikšmė // Lietuvos aidas. – 2006, vas. 24. Nr. 45.

 • Kasperavičius, P. Patentuoto objekto neteisėto naudojimo atskleidimas // Lietuvos aidas. – 2006, vas. 27. - Nr. 47.

 • Kasperavičius, P. Teisinė naudingųjų modelių apsauga // Lietuvos aidas. – 2006, vas. 27. Nr. 47.

 • Kasperavičius, P. Lietuva – Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos narė // Lietuvos aidas. – 2006, vas. 28. - Nr. 48.

 • Kasperavičius, P. Išradimų patentavimas Eurazijos konvencijos valstybėse // Lietuvos aidas. – 2006, kovo 07. - Nr. 54.

 • Kasperavičius, P. Augalų naujų veislių teisinė apsauga Lietuvos respublikoje // Lietuvos aidas. – 2006, kovo 09. - Nr. 56.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos respublika narė 1891 metų Madrido sutarties dėl prekių ženklų apsaugos // Lietuvos aidas. – 2006, kovo 08. - Nr. 55.

 • Kasperavičius, P. Tarptautinė asociacija pramonės nuosavybei saugoti // Lietuvos aidas. – 2006, kovo 10. - Nr. 57.

 • Kasperavičius, P. Žemės ūkio išradimai // Lietuvos aidas. – 2006, kovo 22, - Nr. 66.

 • Kasperavičius, P. Penkiolika sėkmingų Valstybinio patentų biuro veiklos metų // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 06. - Nr. 79.

 •  Kasperavičius, P. Tarptautinės sutartys dėl bendro patento // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 07. - Nr. 80.

 • Kasperavičius, P. Medicinos išradimai // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 10. - Nr. 82.

 • Kasperavičius, P. Hagos 1925 metų sutartis dėl pramonės dizaino teisinės apsaugos // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 20 - Nr. 89.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos patentinių patikėtinių asociacija // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 21, - Nr. 90.

 • Kasperavičius, P. Tiesioginio ir netiesioginio intelektinės nuosavybės mokymo sistema // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 21. - Nr. 90.

 • Kasperavičius, P. Prekių ir paslaugų apsauga Lietuvoje iki sovietų okupacijos // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 25. - Nr. 93.

 • Kasperavičius, P. Statybos išradimai // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 15. - Nr. 108.

 • Kasperavičius, P. Intelektinės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje? // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 16, - Nr. 109; 2006, geg. 17. - Nr. 110.

 • Kasperavičius, P. Patentiniai ginčai ir jų sprendimas // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 19. - Nr. 112.

 • Kasperavičius, P. Techninė kūryba ir jos metodai // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 20. - Nr. 113.

 • Kasperavičius, P. Prekių ženklų teisinė apsauga Europos Sąjungoje // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 25. - Nr. 117.

 • Kasperavičius, P. Gerai organizuokime intelektinės nuosavybės naudojimą // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 30. - Nr. 121.

 • Kasperavičius, P. Teisinė išradimų apsauga // Lietuvos aidas. – 2006, birž . 03, - Nr. 125.

 • Kasperavičius, P. Ar tikslinga patentuoti pramonės nuosavybės objektus // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 03. - Nr. 125.

 • Kasperavičius, P. Patentinė paraiška, jos ekspertizė ir publikavimas // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 15. - Nr. 135

 • Kasperavičius, P. Teisės normos intelektinės nuosavybės apsaugai // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 21. - Nr. 140.

 • Kasperavičius, P. Pasaulinė autorių teisių konvencija // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 23 - Nr. 67.

 • Kasperavičius, P. Svarbūs ir juokingi išradimai // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 27. - Nr. 144.

 • Kasperavičius, P. Apdairiai naudokime prekių ir paslaugų ženklus // Lietuvos aidas. – 2006. birž. 29. - Nr. 146.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos respublika narė Budapešto 1972 metų sutarties dėl mikroorganizmų kamienų apsaugos // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 29. - Nr. 146.

 • Kasperavičius, P. Patentuokime žemės ūkio išradimus // Naujas rytas. – 2006, liep. 01. - Nr. 51.

 • Kasperavičius, P. Nepažeiskime gaminių ir technologijų patentinio grynumo // Lietuvos aidas. – 2006, liep. 27. - Nr. 169.

 • Kasperavičius, P. Apdairiai apsaugokime gaminių išorę // Lietuvos aidas. – 2006, rugj. 04. - Nr. 176.; 2006. 08.07, - Nr. 178.

 • Kasperavičius, P. Teisinė pramonės dizaino apsauga Europos Sąjungoje // Lietuvos aidas. – 2006, rugj. 08, - Nr. 179.

 • Kasperavičius, P. Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo // Lietuvos aidas. – 2006, lapkr.18. - Nr. 264.

 • Kasperavičius, P. Pasaulinės intelektinės organizacijos Autorių teisių sutartis // Lietuvos aidas. – 2006, lapkr. 20, - Nr. 265.

 • Kasperavičius, P. Patentas // Technikos enciklopedija. T.3. – 2006.

 • Kasperavičius, P. Licencija // Technikos enciklopedija. T.3. – 2006.

 • Kasperavičius, P. 2006 m. įstatymu pakeista augalų naujų veislių apsauga Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 2006, gruod. 13. - Nr. 285; 2006, gruod. 14. - Nr. 286.

 • Kasperavičius, P. 2006 m. įstatymu pakeistas išradimų patentavimas Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 2006, gruod. 28 - Nr. 296; 2006, gruod. 29. - Nr. 297; 2006, gruod. 30. - Nr. 298.

2007

 • Kasperavičius, P. 2006 m. įstatymu pakeista prekių ir paslaugų ženklų apsauga Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 2007, saus. 05. - Nr. 3; 2007, saus. 06 - Nr. 4.

 • Kasperavičius, P. 2006 m. įstatymu pakeista pramonės dizaino teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 2007, saus. 09. - Nr. 6; 2007, saus. 10, Nr. 7; 2007, saus. 11 - Nr. 8.

 • Kasperavičius, P. Ar tikslinga būsimiems technikos ir verslo specialistams studijuoti intelektinę nuosavybę

 • // Lietuvos aidas. – 2007, saus. 23, Nr.18.

 • Kasperavičius, P. 2006 m. įstatymu pakeista puslaidininkinių gaminių topografijų teisinė apsauga Lietuvos respublikoje // Lietuvos aidas. – 2007, vas. 01. - Nr. 25.

 • Kasperavičius, P. 2006 m. įstatymu pakeista autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga Lietuvos Respublikoje // Lietuvos aidas. – 2007, vas. 06 - Nr. 30 ; 2007,vas. 07. - Nr.31 ; 2007, vas. 08. - Nr. 32. 2007, vas. 09. - Nr. 33; 2007, vas. 10. - Nr. 34.

 • Kasperavičius, P. Prekių ir paslaugų ženklų teisinė apsauga // Lietuvos aidas. – 2007, vas. 23. - Nr. 45; 2007, vas. 24, Nr. 46.

 • Kasperavičius, P. Techninė kūryba medicinoje // Lietuvos aidas. – 2007, kovo 06. - Nr. 53.

 • Kasperavičius, P. Gamybos paslaptys // Lietuvos aidas. – 2007, kovo 07. - Nr. 54.

 • Kasperavičius, P. Išradimų naudojimas // Lietuvos aidas. – 2007, kovo 20. - Nr.64.

 • Kasperavičius, P. Prekių kilmės vietos nuoroda ir kilmės vietos pavadinimas // Lietuvos aidas. – 2007, kovo 23. - Nr.67.

 • Kasperavičius, P. Patentuokime statybos išradimus // Statyba. – 2007, bal. 04. - Nr.4.

 • Kasperavičius, P. Teisiškai apsaugokime pramonės dizainą statyboje // Statyba.. – 2007, birž. 04 - Nr. 6.

 • Kasperavičius, P. Pramonės dizainas statyboje // Lietuvos aidas. – 2007, birž. 04. - Nr.125.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos išradėjų sąjunga // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 12. - Nr.156.

 • Kasperavičius, P. Atskleiskime ir patentuokime išradimus // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 19. - Nr.162 .

 • Kasperavičius, P. Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodos // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 21. - Nr.164.

 • Kasperavičius, P. Kaip Lietuvoje patentuojami išradimai // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 25. - Nr. 167.

 • Kasperavičius, P. Mokesčiai už teisiškai saugomus pramonės nuosavybės objektus // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 30 - Nr.171.

 • Kasperavičius, P. Išradimų patentavimas Afrikos intelektinės nuosavybės organizacijoje // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 31. - Nr. 172.

 • Kasperavičius, P. Teisiškai apsaugokime pramonės dizainą statyboje // Statyba.. – 2007, rugpj. 02. - Nr.8.

2010

 • Kasperavičius, P. Kurkime ir saugokime intelektinę nuosavybę // Šiaulių naujienos. – 2010, saus. 18. – Nr.13.

 • Kasperavičius, P. Prekių ženklai ir išradimų patentai Šiaulių rajone // Šiaulių naujienos. – 2010, saus. 18. - Nr.13.

 • Kasperavičius, P. Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena // Naujas rytas. – 2010.geg. 05. - Nr.34.

Pastaba: straipsniai skelbiami tik patentotyros ir išradybos klausimais