Biografija

Virtuali paroda

"PETRAS KASPERAVIČIUS -
INŽINIERIUS, IŠRADĖJAS, PATENTOLOGAS"


Straipsniai žurnaluose ir
konferencijų medžiaga (nuo 1990 m.)

  Sukurti išradimai

  Monografijos, mokymo priemonės

  Straipsniai žurnaluose ir konferencijų

medžiaga (nuo 1990 m.)

  Straipsniai laikraščiuose (nuo 1990 m.)

  Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos

  Gyvenimo ir veiklos datos, apdovanojimai

1990

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektų apsauga nepriklausomoje Lietuvoje // Mokslas ir technika. – 1990, Nr. 12, p. 23.

1991

 • Kasperavičius, P. Leidinys naujos technikos kūrėjams // Lietuvos ūkis. – 1991, Nr. 3.

 • Касперавичюс, П. Полезное пособие // Инженер. – Москва, № 5 (1991).

 • Касперавичюс, П. Правовая охрана обьектов промышленной собственности в независимой Литве // Народное хозяйство Литвы. – 1991, 2.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektų teisinė apsauga nepriklausomoje Lietuvoje // Technikos žodis. – Chicago, Nr. 2, (1991), p. 22-25.

1992

 • Kasperavičius, P. Nepakartokime Bismarko klaidos // Aljansas. – 1992, Nr. 2, p. 78-80.

 • Kasperavičius, P. Firmų vardai ir jų apsauga Lietuvos Respublikoje (Tarptautinės konferencijos „ Vadyba ir rinkos ekonomika“ medžiaga.) / Kauno technologijos universitetas, K., 1992.

 • Kasperavičius, P. Konkurentą įveik sąžiningai // Aljansas. - 1992, Nr. 3.

 • Kasperavičius, P. Kaip apginti firmos vardą? // Aljansas. - 1992, Nr. 3, p. 88-90.

 • Kasperavičius, P. Prekių ženklų teisinė apsauga nepriklausomoje Lietuvoje // Lietuvos ūkis. – 1992, Nr. 3/4, p. 18.

 • Kasperavičius, P. Išradimų, pramonės pavyzdžių ir prekių ženklų apsauga // Mokslas ir gyvenimas. – 1992, Nr. 5/6, p. 26; Nr. 7, p. 26-27.

 • Kasperavičius, P. Patentų sistema nepriklausomoje Lietuvoje // Mokslas ir gyvenimas. – 1992, Nr. 7.

 • Kasperavičius, P. Kam verslininkui patentas // Aljansas. - 1992, Nr. 4.

 • Kasperavičius, P. Prekių ir paslaugų ženklai // Aljansas. - 1992, Nr. 5.

 • Kasperavičius, P. Ar verta patentuoti užsienyje // Aljansas. - 1992, Nr. 7.

 • Kasperavičius, P. Išradimų apsauga Vakarų valstybėse // Inžinerinė ekonomika II: Mokslo darbai. – Kauno technologijos universitetas – 1992, p. 63-75.

 • Kasperavičius, P. Patentų sistemos raida // Inžinerinė ekonomika III: Mokslo darbai. – Kauno technologijos universitetas, 1992, p. 89-91.

 • Kasperavičius, P. Prekyba licencijomis // Aljansas. - 1992, Nr. 11.

1993

 • Kasperavičius P. Pasaulinė intelektualinės nuosavybės organizacija // Aljansas. - 1993, Nr. 1, p. 90-92.

 • Kasperavičius, P. Kaip sprendžiami patentiniai ginčai // Aljansas. - 1993, Nr. 2.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas // Aljansas. - 1993, Nr. 4.

 • Kasperavičius, P. Nepamirškime pažymėti „Made in Lithuania“ // Aljansas. - 1993, Nr. 5.

 • Kasperavičius, P. Tikrinkime patentinį grynumą // Aljansas. - 1993, Nr. 6.

 • Kasperavičius, P. Kas yra pramonės pavyzdys ir kaip jį apsaugoti // Aljansas. - 1993, Nr. 8, p. 84-86.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba ir jos privalumai // Inžinerinė ekonomika IV: Mokslo darbai. – Kauno technologijos universitetas, – 1993, p. 89-91.

 • Kasperavičius P. Kaip teisiškai saugosime prekių ir paslaugų ženklus // Aljansas. - 1993, Nr. 12, p. 79-82.

 • Kasperavičius, P. Įkurta Tarptautinės asociacijos pramonės nuosavybei saugoti Lietuvos Respublikos nacionalinė grupė // Lietuvos ūkis. – 1993, Nr. 12, p.19.

1994

 • Kasperavičius, P. Kaip saugosime išradimus // Aljansas. - 1994, Nr. 2, p. 78.

 • Kasperavičius, P. Rūpinkimės verslo objektų patentiniu grynumu // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 3, p. 14.

 • Kasperavičius, P. Prekių ir paslaugų ženklai // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 5, p. 15.

 • Kasperavičius, P. Patentų teisės normų raida // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 5, p. 43-46.

 • Kasperavičius, P. Teisinė išradimų apsauga nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 6, p. 35-36.

 • Kasperavičius P. Prekių kilmės vietos nuoroda ir pavadinimas // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 6.

 • Kasperavičius P. Intelektualinė ir pramonės nuosavybė // Tarptautinė konferencija „ Vadyba. Ekonomika“ – Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 1994.

 • Kasperavičius, P. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacija // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 7/8.

 • Kasperavičius, P. Laiku apsaugokime gaminiu išorę // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 7/8.

 • Kasperavičius, P. Išradimas – išradėjo nuosavybė // Aljansas. - 1994, Nr.10, p. 72-74.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos Respublika prisijungė prie 1883 metų Paryžiaus konvencijos // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 9.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba ir jos privalumai // Lietuvos ūkis. – 1994, Nr. 9.

1995

 • Kasperavičius, P. Kas ta Berno konvencija // Nemunas. – 1995, Nr. 2, p. 38-39.

 • Kasperavičius, P. Franšizavimas – bendradarbiavimo forma // Aljansas. - 1995, Nr. 6, p. 83-85.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos patentavimo patikėtinių asociacija // Lietuvos ūkis. – 1995, Nr. 5.

 • Kasperavičius, P. Nedelskime apsaugoti naujų gaminių // INFO MINTA. - Kaunas, 1995, Nr. 6.

 • Kasperavičius, P. 1886 m. Berno konvencija: patentinės nuosavybės apsauga // Lietuvos ūkis. – 1995, Nr. 11, p. 18-19.

 • Kasperavičius, P. Ar verta skatinti frančizavimą? // Lietuvos ūkis. – 1995, Nr. 12, p. 21.

1996

 • Kasperavičius, P. Kaip ginamas pramonės dizainas // Aljansas. - 1996, Nr. 1, p. 84-86.

 • Kasperavičius, P. Išradimų ir kitų pramonės nuosavybės objektų teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje // Technikos žodis. – Chicago, Nr.2, (1996) p. 2-3.

 • Касперавичюс, П. Охрана внешнего вида изделий в Литве // Интеллектуальная собственность. - 1996, № 78.

 • Kasperavičius, P. Licencinis mokestis ir ekonominis licencijų įvertinimas // Inovacijų apžvalga – 1996, Nr. 3.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba // Inovacijų apžvalga – 1996, Nr. 8.

 • Kasperavičius, P. Kaip ginamos programuotojų teisės // Aljansas. - 1996, Nr. 12.

1997

 • Касперавичюс, П. Правовая охрана иэобретений в Литве // Интеллектуальная собственность. –1997, 1/2.

 • Kasperavičius, P. Teisinė mokslo, literatūros ir meno kūrinių apsauga nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje // Technikos žodis. – Chicago, Nr. 2 (1997).

 • Kasperavičius, P. Naujų augalų veislių apsauga // Žemės ūkis. – 1997, Nr. 3, p. 16-17.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos išradėjų sąjunga // Technikos žodis. – Chicago, Nr. 3 (1997), p. 4-5.

 • Kasperavičius, P. Lietuvos respublika prisijungė prie 1996 metų Berno konvencijos // Technikos žodis. –, Chicago, Nr. 4 (1997), p. 9-11, 15.

 • Касперавичюс, П. Охрана товарных знаков в Литве // Интеллектуальная собственность. - 1997, № 7/8, p.70-73.

 • Kasperavičius, P. Prekių ir paslaugų ženklai // Vadovo pasaulis. – 1997, Nr.8.

 • Kasperavičius, P. Medicinos išradimai ir jų teisinė apsauga Lietuvoje // Medicina. – T. 33, 1997, Nr. 10 p. 992-996.

 • Kasperavičius, P. Pramonės nuosavybės objektai // Vadovo pasaulis. – 1997, Nr. 10, p. 61-62.

 • Kasperavičius, P. Išradimas ir jo apsauga // Vadovo pasaulis. – 1997, Nr. 11, p. 44-48.

 • Kasperavičius, P. Techninės kūrybos apžvalga – užkarda konkurentams // Meisteris. – 1997, Nr. 12.

1998

 • Kasperavičius P. Atkreipkite dėmesį į prekių ir paslaugų ženklus // Meisteris. – 1998, Nr. 4.

 • Касперавичюс, П. Правовая охрана программ ЭВМ и баз данных в Литве // Интеллектуальная собственность. – 1998, № 2.

 • Kasperavičius P. Nesąžiningos konkurencijos draudimas // Vadovo pasaulis. – 1998, Nr.4.

 • Kasperavičius, P. Pramonės dizaino pavyzdžių teisinė apsauga // Vadovo pasaulis. – 1998, Nr. 5, p. 56-61.

 • Kasperavičius, P.Prekių kilmės vietos nuoroda ir kilmės vietos pavadinimas // Vadovo pasaulis. – 1998, Nr. 6.

 • Kasperavičius, P. Licencijų prekyba // Vadovo pasaulis. – 1998, Nr. 6, p 56-58; Nr. 7/8, p. 56-58.

 • Kasperavičius, P. Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisiškas saugojimas // Vadovo pasaulis. – 1998, Nr. 9.

1999

 • Kasperavičius, P. Kaip Lietuvoje teisiškai saugomos kompiuterių programos ir duomenų bazės // Technikos žodis. – Chicago, Nr. 2. (1999).

 • Kasperavičius, P. Nesąžiningos konkurencijos draudimas Lietuvos Respublikoje // Lietuvos ūkis. – 1999, Nr. 11/12, p. 39-40.

2000

 • Касперавичюс, П. О нездоровом соревновании и монополистической деятельности в Литве // Интеллектуальная собственность. – Москва, 2000, № 9.

 • P.Kasperavičius Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga Lietuvos respublikoje // Lietuvos ūkis. – 2000, Nr. 7/8; 9/10.

2001

 • Kasperavičius, P. Kaip registruojami ir saugomi firmų vardai // Lietuvos ūkis. – 2001, Nr. 1/2, p. 54-55.

 • Kasperavičius, P. Nesąžiningos konkurencijos draudimas Lietuvos Respublikoje // Technikos žodis. – Chicago, Nr. 1 (2001).

 • Kasperavičius, P. Firmų vardų teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje // Technikos žodis. – Chicago, Nr. 2, (2001).

2002

 • Kasperavičius, P. Naujas prekių ir paslaugų ženklų teisinės apsaugos įstatymas // Lietuvos ūkis. – 2002, Nr. 1/2, p. 35-38.

2003

 • Kasperavičius, P. Mokė studentus išradybos: [ inžinieriaus , išradėjo, patentologo autobiografija ] // Technikos žodis. – Chicago, Nr. 4.(2003)., p. 11-13.

2008

 • Kasperavičius, P. Kurkime ir saugokime intelektinę nuosavybę // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, Nr. 5, p. 28-29.

2009

 • Kasperavičius, P. Išradimų ir kitų pramonės nuosavybės objektų teisinė apsauga tarpukario Lietuvoje // Mokslas ir technika. – 2009, Nr. 10, p. 24 , 29.

 • Kasperavičius, P. Patentiniai ginčai ir jų sprendimas // Mokslas ir technika. – 2009, Nr. 9, p. 20-21.