Virtuali paroda

"PETRAS KASPERAVIČIUS -
INŽINIERIUS, IŠRADĖJAS, PATENTOLOGAS"

Skirta P.Kasperavičiaus 90-osioms gimimo metinėms

  Biografija                    

  Sukurti išradimai

  Monografijos, mokymo priemonės

  Straipsniai žurnaluose ir konferencijų medžiaga leidiniuose (nuo 1990 m.)

  Straipsniai laikraščiuose (nuo 1990 m.)

  Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos

  Gyvenimo ir veiklos datos, apdovanojimai

 

PADĖKA

Dėkojame Kauno technologijos universiteto prof. Algimantui Sakalui ir doc. Petrui Kasperavičiui už leidimą naudoti bibliografijos rodyklės, skirtos P.Kasperavičiaus 90-osioms gimimo metinėms, medžiagą,
Lietuvos technikos bibliotekos Kauno skyriaus vedėjai Audronei Adomaitienei už pagalbą renkant medžiagą parodai.

Parodos sudarytoja - Ijolė Riškienė
E-sprendimas  - Rita Lapienienė

© Lietuvos technikos biblioteka, 2013