E-periodika

GRĮŽTI Į PRADŽIĄ  

E-periodika
/Atnaujinta 2015-11-19/

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

epi Information
Europos patentų instituto (epi) leidžiamo žurnalo pagrindinis tikslas yra informuoti epi narius apie šio instituto veiklą. Į leidinį įtraukiami tarybos posėdžių ir pagrindinės komitetų ataskaitos. Be to, žurnalas skatina narius keistis informacija ir profesine patirtimi.

IP – your business edge
Australijos vyriausybinė institucija, administruojanti intelektinę nuosavybę, leidžia žurnalą, kuris supažindina su intelektine nuosavybe, aiškinama, kaip ją saugoti, jos sąsajas su verslu ir kaip ji gali padėti pritraukti investuotojus.

The WIPO Journal
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos leidinys pristato diskusijų forumą apie pagrindines intelektinės nuosavybės (IN) problemas. Leidinyje pateikiami nešališki ekspertų iš viso pasaulio komentarai įvairiais IN bendruomenei rūpimais klausimais.  

WIPO Magazine
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos periodinis leidinys apie intelektinę nuosavybę, kūrybiškumą ir inovacijas visame pasaulyje.

World intellectual property review
Skaitmeninis leidinys WIPR - tai pasaulio intelektinės nuosavybės apžvalga ir naujausios su ja susijusios žinios.

PATENTAI

PCT Newsletter
Informaciniame biuletenyje pateikiama informacija apie tarptautines paraiškas, paduotas pagal Patentinės kooperacijos sutartį ir su ja susijusius pakeitimus.

PREKIŲ ŽENKLAI IR DIZAINAS

Alicante News
Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) informacinis biuletenis, kuriame pateikiama informacija įvairiais prekių ženklų ir dizaino teisiniais bei administravimo aspektais. Biuletenis taip pat yra ir naujienų bei diskusijų forumas, apimantis klausimus, susijusius su  regionine ir pasauline intelektinės nuosavybės plėtra.

European tmdn News
Europos prekių ženklų ir dizaino tinklo žurnalas skatina dalintis geriausia praktika, derinti darbo metodus ir šalinti versle kylančias kliūtis. Informaciniame biuletenyje pateikiamos naujausios žinios apie bendrus Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) ir Europos nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų projektus, kuriais siekiama derinti praktiką ir modernizuoti naudojamus įrankius.

Madrid  Highlights
Pasaulinės  intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) leidžiamas periodinis elektroninis leidinys skirtas informuoti visus  Madrido sistema besidominčius asmenis  apie tarptautinės ženklų registracijos sistemos naujienas, PINO veiklą ir renginius šioje srityje.

PATENTINĖ INFORMACIJA

Patent Information News
Europos patentų tarnybos (EPT)
leidžiamas leidinys supažindina su pokyčiais patentinės informacijos srityje. Leidinyje apžvelgiami teisinio statuso, bibliografinių duomenų pateikimo klausimai, duodami patarimai naudojantiems paieškai Espacenet duomenų bazę bei kitas EPT paslaugas.