Nuotraukos Rimo Vilavičiaus

Ekskursijos po GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ biblioteką

 –
buvusį jėzuitų noviciato (naujokyno) architektūrinį ansamblį, pristatant bibliotekos veiklą ir jos galimybes.

 „Laiko ženklai, sąsajos ir paralelės... nuo jėzuitų novicijų vienuolyno
senosios bibliotekos iki dabartinės bibliotekos“

Ekskursijos organizuojamos nuo 2016-10-12

grupėms nuo 5 iki 25 asmenų.

Atskiri asmenys gali teirautis telefonu 85 261 03 67 arba el.paštu asta.sulniuviene@lka.lt

Trukmė – apie 1 val.

Ekskursijų gidė Asta Šulniuvienė, MINDS skyriaus bibliotekininkė