IndexBaigiamieji darbaiBibliotekos pastato istorijaDarbo laikasDestytojamsEkskursijosTikslasKontaktaiVeiklaKitaMokslo informacijos istekliaiŠaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymasRefworksEndnote onlineMendeleyInformacijos šaltiniai mokslinių tyrimųMokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros MTEPIMokslo rezultatų vertinimas Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijųAutorių teisės, mokslinė etika ir plagiato prevencijaAutorių teisės ir Kūrybinių bendrijų licencijosKaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuotiTemine-dalykaiTemine informacijaTemine gynybos technologiju vadybaLaisvos prieigos duomenu bazesDuomenu bazesTestuojamosNuorodosPublikacijosRegistravimo tvarkos aprašasMokslo sriciu klasifikacijaParodosParodu archyvasVirtualios parodosRenginiaiSiulyk knygaKlauskiteUžsisakykite konsultacijąGaukite naujienasOpen AiresablonasIndex_engwork hoursLibrary missionContactsTheses dissertationsScience publications PDBData baseskultūros naktis 2019 06 14Elektroniniai istekliai siuolaikinems studijomssmis
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ BIBLIOTEKA
Bibliotekos pastato (architektūros paminklo) istorija
1970 m. birželio 9 d. Ministrų tarybos sprendimu Lietuvos technikos bibliotekai (tuo metu buvusiai Centrinei mokslinei bibliotekai) buvo paskirtas pastatas Giedrio 6 (dabar Šv.Ignoto 6) , buvęs Šv.Ignoto jėzuitų noviciatas (naujokynas). Tais pačiais metais paruošta užduotis restauruoti pastatą. Vyriausiuoju architektu paskirtas Evaldas Purlys. Freskas restauravo Respublikinis kultūros paminklų restauravimo trestas. Statybos darbus atliko Vilniaus m. statybos ir remonto trestas. Ansamblio darbai prasidėjo 1976 m. ir truko 10 metų. Per tą laikotarpį bibliotekos darbuotojai dalyvavo tūkstančiuose talkų, nes nerašyta sutartis su darbų vykdytojais skelbė: kiek patalpų bus išvalyta, tiek jų bus ir remontuojama. Beveik visos požeminės ir kitos patalpos buvo užverstos šiukšlėmis iki lubų, tačiau bibliotekininkai ir informacijos specialistai išnešiojo tas tonas...

Visą architektūrinį ansamblį sudaro vėlyvojo renesanso ir baroko architektūros pastatų kompleksas: Šv.Ignoto bažnyčia ir vienuolyno pastatai, išsidėstę aplink 3 kiemus (du iš jų dabar priklauso LTB, vienas Krašto apsaugos ministerijai). Ansamblis užima 13 ha. Pagrindiniuose noviciato pastatuose įsikūrusi biblioteka, kituose - Krašto apsaugos ministerija, restoranas "Le Bohema".

Noviciato įsikūrimo pradžia - 1602-1604 m. Šiame sklype buvo nupirkti du nedideli pastatai, kuriuos suremontavus, iš Polocko atkeltas jėzuitų naujokynas. 1605 m. Šv.Ignoto jėzuitų mokykla - vienuolynas pradeda oficialiai veikti. Pirmuoju rektoriumi paskiriamas Mykolas Bekanas. Vienuolynui reikėjo savo bažnyčios, tad šalia pastatoma laikina koplyčia. 1609 m. noviciate jau buvo 30 naujokų ir 10 vienuolių.

Po metų Vilnių nusiaubia baisus gaisras. Jo metu sudega koplyčia, gerokai nukenčia vienuolyno pastatai. Pasinaudoję šia nelaime jėzuitai pigiai superka beveik visas kvartalo žemes. Fundatorių, rėmėjų, darbo jėgos, statybinių medžiagų jiems netrūko. Todėl tuoj prasidėjo naujo noviciato pastato ir Šv.Ignoto bažnyčios statyba. 1622 m. buvo pašventintas kertinis bažnyčios akmuo, o 1647 m. - pati bažnyčia.

1622-1633 m. noviciato pastatas labai išsiplėtė ir susidarė planiniai tūriai, išlikę iki šio laiko.

1655 m. pastatai dar kartą nukenčia nuo gaisro.
1681 m. seno pastato vietoje pastatomas puošnus refektoriaus korpusas (dabar bendroji skaitykla).

Prie vienuolyno veikė įvairių amatų dirbtuvės. Kai kurios iš jų pasižymėjo aukštu meistriškumu. Todėl neatsitiktinai 1705 m. čia lankėsi Rusijos imperatorius Petras I.
Vienuolynas turėjo didelį ūkį. Čia buvo kepykla, skerdykla, nuosavas bravoras, salyklinė, grūdų laikymo sandėlis, malūnas, kalvė, tvartai gyvuliams.
Bet nuo 1706 m. noviciatą viena po kitos apninka nelaimės. Jis labai nukenčia nuo švedų plėšikavimo (Šiaurės karas su švedais). Kaip tik tada pagrobiamas visas bažnyčios sidabras. Sugrįžusi caro armija atima iš vienuolių gyvulius, maisto atsargas, arklius, vežimus, baldus. 1710 m. į Vilnių atslenka baisi maro epidemija. Ji visiškai sužlugdo noviciatą, bet jis dar šiaip taip tęsia savo egzistavimą

1756 m. Nesvyžiuje atsiranda antra tokia jėzuitų mokykla-vienuolynas, todėl Vilniuje lieka tik 67 žmonės.
1773 m. - paskutinieji noviciato gyvavimo metai. Popiežius Klemensas XIV skelbia jėzuitų ordino panaikinimą.

1794-1798 m. vienuolyno patalpose veikia Vilniaus vyskupijos kunigų seminarija.
1798 m. pastatai parduodami kareivinėms, kurios čia išbuvo iki XX amžiaus pradžios (literatūroje aptinkamas teiginys, jog vienuolyno patalpas kareivinėms pritaikė garsusis Pietro Rossi).

Po II-ojo Pasaulinio karo čia trumpam įsikuria S.Neries vidurinė mokykla, vėliau statybininkų bendrabučiai.

Puošniausias yra pagrindinis buvusio noviciato korpusas, kuris per visus 3 aukštus turi uždaras arkines galerijas (iki XIX a. II-os pusės jos buvo atviros). Fasadas baltas, dekoratyviniai elementai paryškinti pilka spalva (čia palikti ir autentiški polichromijos fragmentai).

Architektūriniame ansamblyje atodangos būdu eksponuojama renesansinė posesijos gynybinė siena su šaudymo angomis (Šv. Ignoto gatvė). Kol kas ji - vienintelė Vilniuje. Atidengtas ir gotikinio vienaaukščio namo gatvės fasadas (Šv. Ignoto gatvė), gotikiniai vartai ir varteliai. Pačiose bibliotekos patalpose išlaikytas erdvinis planavimas.

Noviciato reprezentacinės patalpos buvo ištapytos siužetine-figūrine bei ornamentine tapyba. Tai rodo išlikusios freskos, senojo dekoro fragmentai koridoriuose, pagrindinėje skaitykloje bei kitose patalpose.

Figūrinės tapybos spalvinė gama gana tamsi, sodri, vyrauja pilkai žalia, pilka, pilkai rausva ir violetinė spalvos. Savo kompozicija, koloritu bei ornamentų motyvais tapyba priskiriama baroko laikotarpiui.

Antro aukšto koridoriuje buvo rastas angos aprėminimas lelijų motyvu. Deja, jo nepavyko išsaugoti ir restauruoti.
Išorinis pastato dekoras, langų tapybiniai aprėminimai (mažasis kiemas), pirmo aukšto arkos-įėjimo taip vadinamasis "apkaustų" motyvas - tai jau ankstesnio, renesansinio laikotarpio puošybos menas.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt