IndexBaigiamieji darbaiBibliotekos pastato istorijaDarbo laikasDestytojamsEkskursijosTikslasKontaktaiVeiklaKitaMokslo informacijos istekliaiŠaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymasRefworksEndnote onlineMendeleyInformacijos šaltiniai mokslinių tyrimųMokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros MTEPIMokslo rezultatų vertinimas Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijųAutorių teisės, mokslinė etika ir plagiato prevencijaAutorių teisės ir Kūrybinių bendrijų licencijosKaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuotiTemine-dalykaiTemine informacijaTemine gynybos technologiju vadybaLaisvos prieigos duomenu bazesDuomenu bazesTestuojamosNuorodosPublikacijosRegistravimo tvarkos aprašasMokslo sriciu klasifikacijaParodosParodu archyvasVirtualios parodosRenginiaiSiulyk knygaKlauskiteUžsisakykite konsultacijąGaukite naujienasOpen AiresablonasIndex_engwork hoursLibrary missionContactsTheses dissertationsScience publications PDBData baseskultūros naktis 2019 06 14Elektroniniai istekliai siuolaikinems studijomssmis
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ BIBLIOTEKA
Elektroniniai ištekliai šiuolaikinėms studijoms
2018 m. spalio 31 d. LKA Karo mokslų ir technologijų biblioteka (toliau – KMTB) organizavo seminarą „Elektroniniai ištekliai – šiuolaikinėms studijoms, mokslui ir mokymuisi visą gyvenimą”. Seminare dalyvavo Lietuvos karo akademijos bendruomenė, KAS bibliotekų specialistai bei kolegos iš kitų bibliotekų.


Seminarą moderavo KMTB Mokslinės informacijos ir NATO dokumentų skyriaus vedėja Daiva Kalvaitienė. Pasak jos, seminaro temą padiktavo šių dienų aktualijos. Elektroniniai ištekliai yra ta sudedamoji informacinio turinio dalis, kuri gali būti daugeliui vartotojų parankesnė, prieinamesnė, ir, galbūt, šiuolaikiškesnė. Sakoma, kad Googlas pateikia tūkstantį atsakymų, bet bibliotekininkas duoda vieną ir,greičiausiai, teisingą atsakymą. Taigi, seminare buvo kalbėta apie tuos teisingus atsakymus, kuriuos vartotojams paruošė bibliotekų specialistai, apie informacijos svarbą paverčiant ją žiniomis, apie patikimumą, prieinamumą vardan studijų kokybės ir mokymosi visą gyvenimą

LKA Karo mokslų ir technologijų bibliotekos direktorius Albertas Šadys apžvelgė KMTB bibliotekos ateities tikslus, uždavinius ir akcentavo prioritetus. Vienas iš svarbiausių bibliotekos prioritetų - vartotojų tikslinės grupės kūrimas bei požiūris į biblioteką studijų it mokslo kontekste. Karininko profesija nuo neatmenamų laikų yra susijusi su mokymusi visą gyvenimą. Ugdymas, švietimas, mokymas – tai sritys, kurios visame pasaulyje nuolat verčia prisitaikyti prie esamų socialinių, ekonominių ir besikeičiančių valstybės, visuomenės bei karininkų poreikių, todėl ieškoma įvairiapusiškesnių būdų kaip ugdyti būsimus karininkus, kurie gebėtų greitai reaguoti į besikeičiančius gyvenimo bei visuomenės poreikius. Tad kompleksinis karininko ugdymas bei mokymasis visą gyvenimą yra tie dalykai, kurie rūpi LKA akademinei bendruomenei.

LKA Karo mokslų ir technologijų bibliotekos Mokslinės informacijos ir NATO dokumentų skyriaus bibliotekininkas Valdas Kriauza perskaitė pranešimą „Duomenų bazės LKA Karo mokslų ir technologijos bibliotekoje 2018/2019 m. – panaudos tendencijos ir perspektyvos“. Jis apžvelgė LKA prenumeruojamas bei testuojamas duomenų bazes, jų panaudą. Buvo paminėta ProQuest „Military Database” bazė, kurios testavimas susilaukė daug teigiamų akademinės bendruomenės vertinimų, todėl svarstoma galimybė ją prenumeruoti artimiausioje ateityje. ProQuest „Military Database” temos apima visas vyriausybės ir karines sritis, įskaitant tarptautinius santykius, politikos mokslus ir kt. ProQuest „Military Database” pateikiamas įvairiapusis turinys, kurį sudaro moksliniai, prekybos ir industrijos žurnalai, laikraščiai, techninės ataskaitos, konferencijų protokolai, vyriausybės leidiniai ir kt

eLABa konsorciumo Informacinių sistemų priežiūros KTU darbo grupės ITD Bibliotekų informacinių sistemų skyriaus vyresnysis programuotojas Linas Salelionis supažindino su Lietuvos informacijos ištekliais, apimančiais bibliotekose saugomų spausdintų, elektroninių, skaitmenintų dokumentų rinkinius, prenumeruojamų duomenų bazių turinį ir t.t. Lietuvos virtuali biblioteka - informacijos paieškos vartai. Lietuvos virtualioji biblioteka sukurta automatizuojant bibliotekas, unifikuojant paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų.

eLABa konsorciumo informacinių sistemų priežiūros VU darbo grupės Mokslinės informacijos ir duomenų skyriaus projektų vadybininkė Aurelija Striogienė perskaitė pranešimą „Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka: iššūkiai ir galimybės“. Lektorė pristatė nacionalinę talpyklą eLABa, kurią palaiko ir prižiūri Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (eLABa) konsorciumas. Joje kaupiama visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kuriama mokslo produkcija - mokslinės publikacijos, disertacijos ir jų santraukos, magistro bei bakalauro darbai, jų metaduomenys. LKA mokslo produkcija taip pat atsispindi šioje talpykloje.

Mykolo Romerio universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyriaus Informacijos paslaugų ir ugdymo grupės vyresniosios bibliotekininkės Natalijos Popkovos pranešimas supažindino auditoriją su atvirąja prieiga. Atviroji prieiga sudaro sąlygas internete nemokamai pasiekti skaitmeninio formato mokslinę produkciją ir laisviau ją naudoti, derinant su šiuo metu numatytu autorių teisių apsaugos ir licencinių draudimų reguliavimu. Atvirojo turinio licencijos leidžia teisiškai tai įgyvendinti.

Kauno kolegijos bibliotekos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr.Lina Šarlauskienė perskaitė pranešimą „Informacijos šaltinių naudojimas ir plagiato prevencija“. Visuose studijų ir mokslo tyrimų procesuose svarbios akademinės etikos vertybės: sąžiningumas, objektyvumas, veiklos ir rezultatų skaidrumas, socialiai atsakingas elgesys, tyrimų teisėtumas ir kt. Kiekvienas studentas, dėstytojas, mokslininkas ir darbuotojas asmeniškai įsipareigoja vadovautis akademinės etikos vertybėmis ir laikytis akademinės etikos kodekso. Studijuojant, atliekant tyrimus, rašant studijų ar mokslo darbus, naudojant kitų autorių kūrinius būtina laikytis akademinės etikos principų ir galiojančių įstatymų. Plagijavimas yra viena iš akademinių nusižengimų ir įstatymų pažeidimo rūšių, todėl seminare buvo kalbama apie akademinės etikos nuostatas, plagiato prevenciją ir informacijos naudojimą, atsižvelgiant į autorių teises.

Po seminaro visi norintys dalyvavo Astos Šulniuvienės vedamoje ekskursijoje po įspūdingas buvusio jėzuitų noviciato erdves ( Šv.Ignoto 6).

Daiva Kalvaitienė ir Eglė Ragauskaitė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt