Tęsdami pasakojimus apie Vilniaus jėzuitų noviciatą, kuriame įsikūrusi Lietuvos technikos biblioteka, pateikiame dar vieną istoriją – jėzuitų noviciato bibliotekos istoriją.

Nuo pat savo įsikūrimo 1534 m. vienuolių jėzuitų ordinas pagrindiniu savo tikslu laikė katalikybės gynimą švietimo ir aktyvios visuomeninės veiklos priemonėmis.

Nuo pirmųjų jėzuitų žingsnių Lietuvoje atsiranda ne tik mokyklos, kolegijos, akademija, bet ir knygos, reikalingos pasiekti užsibrėžtų tikslų – mokslo aukštumų ir plačiosios visuomenės švietimo. Labai svarbus vaidmuo knygų atsiradimo istorijoje teko Vilniaus akademijos spaustuvei.

Vilniaus akademijos spaustuvė – didžiausia ir svarbiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos poligrafijos įmonė, veikusi 1575–1805 m.

Vilniaus akademijai spaustuvę 1586 m. padovanojo Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, kuris 1576 m. iš Brastos perkėlė savo tėvo Mikalojaus Radvilos Juodojo spaustuvę, spausdinusią evangelikų reformatų literatūrą.

Jėzuitams atitekusi Vilniaus universiteto spaustuvė paspartino ir lietuviškų knygų atsiradimą.

Knygos:    - lietuvių kalba,    - lotynų kalba,    - keliomis kalbomis

Vienuolynų bibliotekos. Knygoms saugoti ir kaupti buvo kuriamos bibliotekos. Be visiems gerai žinomos Vilniaus universiteto bibliotekos jėzuitai įkūrė jų ir daugiau. Viena tokių – noviciato biblioteka Vilniuje.

Bibliotekos kaip institucijos svarbą liudija žymiausio Žečpospolitos jėzuitų ordino veikėjo Petro Kanizijaus žodžiai: „Geriau kolegija be nuosavos bažnyčios, negu kolegija be nuosavos bibliotekos“. Jėzuitai turėjo nemažai bibliotekų ir buvo tarp pirmaujančių vienuolių ordinų. Plačiau...

Vilniaus jėzujitų noviciato biblioteka. Bibliotekos atsiradimo pradžia noviciate reikėtų laikyti 1604 metus, kada šiuose pastatuose įsikūrė ir patys jėzuitai, nes biblioteka tiesiogiai susijusi su jėzuitų pagrindiniu tikslu – mokytis, mokyti ir šviesti. Plačiau...

Yra išlikęs 1748 m. noviciato bibliotekos katalogas „Catalogus librorum Bibliothecae Novitiatus Vilnensis Societatis Jesu confectus Anno Domini 1748". Plačiau...

Literatūros sąrašas

 

 


Parodą rengė:

Dalia Dudzinskienė (idėja, medžiagos atranka)
Ina Reivytienė (bibliografija)
Rimas Vilavičius (nuotraukos)
Rita Lapienienė (e. sprendimas)

Iliustracijos:

Vilniaus universiteto bibliotekos
Rankraščių skyrius

www.epaveldas.lt

http://proveniencijos.lnb.lt

© Lietuvos technikos biblioteka, 2015