LIETUVOS PREKIŲ
ŽENKLŲ
APSAUGOS SISTEMAI - 90 METŲ  
Virtuali paroda


2015 m. sausio 27 d. sukako 90 metų, kai buvo padėti tvirti teisiniai pagrindai prekių ženklų apsaugos sistemai nepriklausomoje Lietuvoje. 1925 metų sausio 27 dieną Seimas priėmė "Prekių ženklams saugoti įstatymą", kurį 1925 metų vasario 26 d. Vyriausybės žiniose Nr. 183 paskelbė Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.  Plačiau...

 

Prekių ženklų apsauga 1925 - 1940 m. 

 
     

Prekių ženklų apsauga 1940 - 1990 m.

  Prekių ženklų apsauga nuo 1990 m.
 

 

Parodą rengė:
Arvydas Kažukauskas (koordinavimas, medžiagos atranka)
Ijolė Riškienė (medžiagos rengimas)
Raimonda Smagurauskaitė (medžiagos rengimas)
Povilas Paliukas-Medeckis (statistika)
Rita Lapienienė (el.sprendimas)

Parodai buvo naudojama medžiaga iš
Lietuvos technikos bibliotekos fondų,
Valstybinio patentų biuro informacinių leidinių
 ir portalo
www.epaveldas.lt

© Lietuvos technikos biblioteka, 2015